Wyniki matur w szkołach Powiatu Białostockiego

Dodana: 8 lipiec 2019 13:12

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach - to najlepsza ze szkół prowadzonych przez Powiat Białostocki, jeśli chodzi o wyniki matury. Zdało ją 89,9 % uczniów. Gratulujemy!

Do matury przystąpiło 69 abiturientów, nie zdało jej 2 uczniów. Do egzaminu poprawkowego w sierpniu może przystąpić 5 osób – to te, które nie zdały z 1 przedmiotu.

W Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej egzamin dojrzałości zdało 75% uczniów.

Tegoroczne wyniki matur w technikum wypadły pomyślnie – ocenia dyrektor Anna Matląg. Najbardziej pracowici uczniowie osiągnęli wysokie wyniki końcowe, na poziomie podstawowym sięgające 100% (j. ang.) i rozszerzonym - 70% (j. ang.). Trochę słabiej, ale równie wysokie wyniki osiągnęli dobrzy uczniowie z mat. p.p (74% - 90%) 1 osoba zamierza poprawiać ten przedmiot w sierpniu. Z języka polskiego wyniki oscylowały na poz. 31% - 54%, jednak tzw. zdawalność z tego przedmiotu  wyniosła 80%.


W Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach egzamin dojrzałości  zdało 55% uczniów. 
Do egzaminu maturalnego w łapskim ZSM przystąpiło  40 abiturientów, zdały go 22 osoby. Tzw. zdawalność wyniosła  55%. Jest to wynik lepszy, niż w latach ubiegłych – podkreśla dyrektor Dorota Kondratiuk.

10 zdających zakwalifikowało się do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Został im do zdania jeden egzamin. W większości przypadków jest to matematyka. 

Warto wspomnieć, że oprócz egzaminu maturalnego uczniowie ZSM  przystępują do egzaminów z kwalifikacji zawodowych, w których próg wymagań jest wyższy niż na maturze i wynosi 75%.

W Zespole Szkół w Michałowie do matury przystąpiło:

  1. 14 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego. Egzamin maturalny zdało 7 zdających tj. 50%, do egzaminu poprawkowego w sierpniu mogą przystąpić 4 osoby.
  2. 9 absolwentów Technikum. Egzamin maturalny zdało 4 zdających tj. 44%, do egzaminu poprawkowego w sierpniu mogą przystąpić 4 osoby.
  3. 3 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Egzamin maturalny zdało 2 zdających tj. 67%, do egzaminu poprawkowego w sierpniu może przystąpić 1osoba.

 

W powiecie białostockim egzamin dojrzałości zdało 60 % maturzystów.  W województwie podlaskim prawie 84% - to najlepszy wynik od lat.