Współzawodnictwo sportowe szkół w powiecie - podsumowanie

Dodana: 4 grudzień 2019 15:14

4 grudnia 2019 r. na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Białymstoku podsumowano współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej powiatu białostockiego za rok szkolny 2018/2019 o puchar Starosty Powiatu Białostockiego.  W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele szkół z terenu powiatu oraz burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz. Puchary i podziękowania tym, którzy przyczynili się do tego, iż młodzież osiąga dobre wyniki w rywalizacji sportowej, wręczali:  wicestarosta Roman Czepe, sekretarz Powiatu Joanna Kondzior, skarbnik Powiatu Marta Szczuka i przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego Wiesław Dąbrowski. Całość prowadził wiceprzewodniczący PSZS Edward Małachowski. 

Ciepłe słowa pod adresem wyróżnionych skierował wicestarosta Roman Czepe, podkreślając jak wielką rolę odgrywają, troszcząc się na co dzień o dobrą kondycję młodzieży.  Wspomniał, że on sam także był kiedyś lekkoatletą i że uprawianie sportu, niezależnie od osiąganych wyników – bardzo się w życiu przydaje.

Współzawodnictwo sportowe w igrzyskach młodzieży szkolnej powiatu białostockiego prowadzone było bez podziału na szkoły duże i małe. Rywalizacja szkół przebiegała w trzech kategoriach: głównej (łącznej) oraz dziewcząt i chłopców. W roku szkolnym 2018/2019 program współzawodnictwa obejmował 26 dyscyplin sportowych.

W klasyfikacji współzawodnictwa nie ujęte zostały gimnazja, których młodzież nie uczestniczyła w żadnej imprezie sportowej. Łącznie sklasyfikowanych zostały 2 gimnazja i 20 szkół podstawowych z naszego powiatu. Tytuł najbardziej usportowionego gimnazjum w powiecie białostockim w roku szkolnym 2018/2019 zdobyła Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu.

Współzawodnictwo sportowe w igrzyskach dzieci powiatu białostockiego prowadzone było w dwóch przekrojach: szkół dużych – powyżej 100 uczniów w klasach IV-VI i szkół małych – do 100 uczniów w klasach IV-VI. Rywalizacja szkół w obu przekrojach przebiegła w trzech kategoriach: głównej (łącznej) oraz dziewcząt i chłopców. W roku szkolnym 2018/2019 program współzawodnictwa obejmował 28 dyscyplin.

W klasyfikacji współzawodnictwa ujęte zostały tylko te szkoły, których młodzież uczestniczyła w zawodach wojewódzkich i powiatowych. Łącznie sklasyfikowanych zostało 23 szkół, w tym 15 dużych i 8 małych, na 44 szkoły naszego powiatu.

W przekroju szkół dużych wraz z tytułem najbardziej usportowionej szkoły podstawowej w powiecie białostockim w roku szkolnym 2018/2019 została Szkoła Podstawowa w Wasilkowie.

W przekroju szkół małych pierwsze miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Księżynie.