Wolontariusze z powiatu białostockiego poszukiwani

Dodana: 11 luty 2020 10:59

Cele Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” to: promowanie pozytywnych zachowań dzieci i młodzieży, młodzieżowego wolontariatu i powoływanie w szkołach Klubów Ośmiu – młodzieżowego wolontariatu, działającego według programu Joanny Fabisiak „Wychowanie przez działanie”.

W/w konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich. Zgodnie z regulaminem szkoła może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 kandydatów. W wyniku eliminacji Jury wyłoni po 8 laureatów w kategorii: ÓSEMKA (Junior i Senior) i ÓSEMECZKA. Z kategorii ÓSEMKA jedna osoba będzie zgłoszona do Eliminacji Ogólnopolskich w Warszawie.

Kandydatów do eliminacji powiatowych należy zgłaszać w terminie do 25 lutego br.

Do pobrania karta uczestnictwa oraz regulamin.

KRYTERIA OCENY KANDYDATA

 1. Kryterium pracy:
  1. konsekwencja w realizacji podjętych zobowiązań wolontarystycznych,
  2. motywy działania,
  3. wytrwałość w pokonywaniu trudności i osiąganiu wyznaczonych celów,
  4. pozytywny efekt społeczny,
  5. minimum 1 rok stałej pracy wolontarystycznej.
 1. Kryterium postawy zasługującej na wyróżnienie jest:
  1. umiejętność i chęć współpracy z innymi uczniami w szkole i kolegami poza szkołą,
  2. poszukiwanie przyjaciół i promowanie braterstwa między ludźmi, w różnych sytuacjach życiowych,
  3. pogoda ducha i dyskrecja w relacjach z innymi ludźmi,
  4. prawdomówność i umiejętność przyznania się do błędu i porażki,
  5. odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji ze świadomością przyjmowania ich konsekwencji,

Przedstawione kryteria mają charakter pomocniczy i są jednym z elementów oceny kandydata.

 1. Formy działania zasługujące na wyróżnienie:
  1. podejmowanie różnych działań wolontarystycznych na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego,
  2. zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych,
  3. podejmowanie działań przeciw przemocy i agresji w szkole,
  4. aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży.

Konkurs organizuje Fundacja Świat na Tak. Odbywa się on w całym kraju, w tym roku to jego XXVII edycja.

karta zgloszeniowa (.docx 160.42 kB)

Regulamin konkursu (.docx 181.13 kB)