Tydzień Przedsiębiorczości w ZSM

Dodana: 23 listopad 2017 13:50

W dniach od 13 do 17 listopada 2017r. w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w ZSM W Łapach zorganizowany został Szkolny Tydzień Przedsiębiorczości. Przedsięwzięcie to,  jako jedno z czterech w województwie podlaskim,  objęte zostało również patronatem Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.

Inauguracja Tygodnia miała miejsce 13 listopada podczas wspólnego spotkania na sali gimnastycznej. Zebranych uczniów i gości przywitała pani dyrektor ZSM Dorota Kondratiuk, natomiast oficjalnego otwarcia  dokonała pani Alina Dźwilewska, główny specjalista do spraw z zakresu edukacji w Starostwie Powiatowym. Głos zabrali również zaproszeni na tę okazję goście- dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach Krzysztof Dobkowski oraz pani Magdalena Perkowska Szymanowicz, dyrektor Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach.

W kolejnych dniach uczniowie ZSM mogli uczestniczyć w zajęciach warsztatowych zorganizowanych we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Były to: warsztaty prowadzone przez pracowników PUP Filia w Łapach nt.„ A może własna firma”, a z Młodzieżowego Centrum Kariery nt. „Jak planować karierę”, zajęcia z zakresu edukacji prawnej poprowadzone przez wolontariusza z fundacji „Togatus”, a z zakresu bankowości internetowej- przez przedstawicieli banku Millenium.  Elektrycy uczestniczyli w spotkaniu z dr. Zbigniewem Skibko, pracownikiem Politechniki Białostockiej, mechanicy z przedstawicielami firmy ChM Lewickie, a hotelarze w spotkaniu z przedsiębiorcą w Ośrodku Przedsiębiorczości. Dzięki współpracy z Komendą Miejską Policji w Białymstoku  uczniowie klasy mundurowej uczestniczyli w niezwykłych warsztatach z zakresu technik pracy technika kryminologa. Część klas wzięła udział w warsztatach z zakresu autoprezentacji poprowadzonych przez szkolnego pedagoga.

Bycie aktywnym to także kształtowanie świadomego obywatelstwa. Pod hasłem „Młodzi aktywni to my!” uczniowie klas pierwszych i drugich spotkali się ze szkolnymi wolontariuszami, którzy zaprezentowali na forum swoją niezwykle wartościową działalność, a w czwartek- 16 listopada- odbyło się głosowanie w wyborach do Zarządu SU.

To był naprawdę udany tydzień. Wyjątkowo bogaty program nie byłby możliwy bez współpracy z licznymi partnerami, którzy rozumieją, jak ważna jest idea rozbudzania przedsiębiorczości i postaw aktywności zawodowej. Kolejny Tydzień Przedsiębiorczości za rok!

ZSM Info