Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – nowy kierunek z przyszłością w ZSM

Dodana: 16 czerwiec 2020 12:24

Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki. Nie ulega wątpliwości,  obserwując dookoła szybko rosnącą liczbę inwestycji w tym zakresie, że technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej są i będą bardzo poszukiwani na rynku pracy. To zawód z przyszłością!

Powiat Białostocki jest bardzo zainteresowany wykorzystaniem energii odnawialnych. Pozyskiwane są fundusze na dofinansowanie inwestycji, przewidujących montaż odnawialnych źródeł energii zarówno na obiektach użyteczności publicznej, jak i na domach mieszkańców. Część funduszy i inwestycji  już wykorzystano i zrealizowano. Zapewne w najbliższym czasie do pozyskania będą kolejne środki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska - nie tylko lokalnego - w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach od przyszłego roku szkolnego planowane jest uruchomienie nowego kierunku - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Warto wziąć pod uwagę możliwość zdobycia wykształcenia w tym kierunku – przekonują dyrekcja szkoły i władze Powiatu Białostockiego.

Kierunek tworzony jest z myślą o uczniach, zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii, wykorzystywanymi do produkcji ciepła lub energii elektrycznej. Są to systemy związane z kolektorami słonecznymi, pompami ciepła, kotłami na biomasę (produkcja ciepła) bądź elektrowniami wodnymi i wiatrowymi, panelami fotowoltaicznymi (produkcja energii elektrycznej).

ZSM oraz Centrum Kształcenia Zawodowego mają doskonale wyposażone pracownie elektryczne. Oprócz tego gotowy jest projekt pn. Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach, przewidujący całkowite wyposażenie pracowni energetyki odnawialnej w ZSM i CKZ.  Zajęcia zawodowe teoretyczne będą odbywać się w pracowni energetyki odnawialnej w ZSM, natomiast zajęcia praktyczne będą realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego w pracowni energetyki i systemów energii odnawialnych. Zespół Szkół  ma podpisane porozumienie z firmą Green Telecom sp. .z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz umowę partnerską z wydziałem elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Więcej o tym kierunku i innych w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach na stronie: https://fajnaszkola.net/64-rekrutacja-2020-2021