Szkolne Centrum Wychowania Komunikacyjnego w Łapach

Dodana: 15 październik 2019 12:43

W czwartek (10 października 2019 r.) w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach otwarto Szkolne Centrum Wychowania Komunikacyjnego. To pierwsza taka placówka w województwie podlaskim. Ma służyć wszystkim dzieciom z terenu miasta i gminy Łapy. Będzie  uczyć jak prawidłowo i bezpiecznie się zachować na drodze. Będzie też miejscem, gdzie - poza lekcjami wychowania komunikacyjnego - odbywać się będą szkolenia i egzaminy na kartę rowerową oraz zajęcia o bezpieczeństwie ruchu drogowego z policjantami i wykładowcami z WORD w Białymstoku, a także  szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.

Wyposażenie Centrum: fantomy do nauki reanimacji, tablice ze znakami drogowymi, gry edukacyjne i rowery kupił WORD w Białymstoku. Powstanie Centrum wspierał Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.  Szkolne centra w mniejszych miastach województwa tworzone są ze środków podlaskich WORD-ów, a ich utrzymanie to zadanie szkół i gmin, na terenie których one funkcjonują. Koszt powstania Centrum w Łapach to kwota 14,5 tysiąca złotych, które pochodzą z budżetu WORD Białystok.

Centra mają na wyposażeniu specjalistyczny sprzęt oraz interesujące pomoce dydaktyczne (tematyczne gry planszowe, plansze edukacyjne, znaki drogowe, rzutnik wraz z ekranem, tablicę magnetyczną, jak również sprzęt do rozwijania umiejętności udzielania pierwszej pomocy - w tym fantomy dorosłych i dziecka).

- To pierwsze takie centrum w województwie podlaskim. Będzie pełniło miejsce, gdzie będzie można zdawać egzaminy na kartę rowerową. Chodzi nam też o miejsce, gdzie mogą odbywać się praktyczne lekcje wychowania komunikacyjnego, szkolenia z zakresu kodeksu drogowego, egzaminy na kartę rowerową i prezentacje z udziałem instruktorów udzielania pierwszej pomocy, policjantów, wykładowców z WORD-u - mówi dyrektor białostockiego WORD Przemysław Sarosiek.

Dodaje, że wydatek na powstanie takiego centrum nie jest mały, więc WORD jest bardzo zainteresowany, aby to miejsce żyło. Szkoła to umożliwia przez organizację lekcji, ale i zajęć z udziałem dorosłych: rodziców i innych członków lokalnej społeczności.

- Gratuluję panu burmistrzowi jak również dyrektorowi WORD pomysłu i jego wykonania. Zrobię wszystko, aby w przyszłości powstawały kolejne takie centra, bo założenia nauki przez zabawę jest najbardziej efektywne - mówił podczas uroczystości otwarcia centrum wiceprzewodniczący Rady Miasta Mariusz Gromko. Deklarował, że podejmie wszelkie starania, aby samorządy i WORD-y miały jak najwięcej pieniędzy na takie inicjatywy.

- Od początku kadencji pracuję, by budować wizerunek Łap, by stały się punktem nie tylko na mapie powiatu białostockiego i województwa. Przepisy ruchu drogowego muszą być wpajane od małego poprzez zabawę, gry. By bezpieczne zachowanie na drodze stało się normą - mówi burmistrz Łap  Krzysztof Gołaszewski, jeden z pomysłodawców powstania Centrum. Zapowiada, że od nowego roku w Łapach - we współpracy z WORD Białystok - powstanie też możliwość zdawania egzaminów praktycznych na kategorię AM. Po pierwsze, odciąży to Białystok, a naszym mieszkańcom zapewnimy możliwość zdawania takich egzaminów na miejscu. To bardzo ważne, by dzieci zdawały je, a nie jeździły motorowerami bez uprawnień – dodaje Krzysztof Gołaszewski.

Do gratulacji z okazji stworzenia łapskiego SCWM dołączył wicestarosta Powiatu Białostockiego Roman Czepe, który znalazł się wśród osób je otwierających.

- Dzieci są uczestnikami ruchu drogowego. Ich wiedza i umiejętności muszą być pełne. Ważne są kodeks drogowy, etyka, kultura jazdy, życzliwość jazdy. Chcielibyśmy, by to Centrum było wzorcowym w całym powiecie, a także dla innych powiatów w województwie. Bardzo cenna jest też inicjatywa nauczania udzielania pierwszej pomocy, którą dzieci i młodzież tutaj praktycznie będą zdobywać. Ciągle jeszcze za mało jest takich miejsc, gdzie na fantomach uzyskuje się możliwość praktycznego zdobycia takich umiejętności - mówił Roman Czepe.

Starostwo Powiatowe w Białymstoku to jeden z najważniejszych partnerów WORD w Białymstoku w realizacji edukacyjnej misji bezpieczeństwa ruchu drogowego – zapewnia Przemysław Sarosiek. Jednocześnie zaprasza także inne samorządy do współpracy przy otwieraniu takich szkolnych centrów.