Spotkanie na temat rekrutacji i promocji szkół powiatowych w Łapach

Dodana: 9 styczeń 2019 12:41

W poniedziałek, 7.01.2019 r., w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach odbyło się spotkanie starosty Jana Perkowskiego i wicestarosty Romana Czepe oraz burmistrza Łap Krzysztofa Gołaszewskiego z dyrektorami szkół ponadpodstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich z terenu gminy Łapy i gmin okolicznych. Tematem spotkania była rekrutacja w roku szkolnym 2018/2019 do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych w Łapach prowadzonych przez Powiat Białostocki. Inicjatorem spotkania były władze Powiatu Białostockiego. W spotkaniu wzięli udział także: wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego Mariusz Gołaszewski, przewodniczący Komisji Oświaty Rady Powiatu Białostockiego Henryk Suchocki, przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy Łapy Leszek Paweł Gulewicz oraz dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego Maria Marciszewska.

         W ostatnich latach temat rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych (średnich) m.in. z przyczyn demograficznych jest szczególnie ważny dla Powiatu Białostockiego. Powiat dysponuje w Łapach dwoma bardzo dobrymi szkołami, które są w stanie zaspokoić potrzeby lokalnych absolwentów podstawówek i gimnazjów: I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza oraz Zespołem Szkól Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego przy czym ZSM wspierany jest w zakresie kształcenia zawodowego przez Centrum Kształcenia Praktycznego. Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że obie szkoły gwarantują świetne  warunki kształcenia realizowanego przez dobrych pedagogów i  w życzliwej atmosferze. Obie dysponują doskonałym wyposażeniem w najnowocześniejszy sprzęt - m.in. pracownie elektryczne, informatyczne w Zespole Szkól Mechanicznych oraz obrabiarek CNC  i in. w Centrum Kształcenia Praktycznego.  Szkoły łapskie w odróżnieniu od wielu szkół  białostockich zapewniają naukę jednozmianową, co pozwała na dużą oszczędność czasu na dojazdach do Białegostoku  dla młodzieży z Łap i okolic. Niewątpliwym atutem jest także  bogata i elastyczna oferta edukacyjna, w tym ciekawe zajęcia pozalekcyjne, dające możliwość wszechstronnego rozwoju.  Obecni na spotkaniu dyrektorzy wstępnie omówili działania służące popularyzacji lokalnego rynku edukacyjnego.  Jest to szczególnie ważne właśnie teraz z powodu większej populacji uczniów, która będzie szturmowała w 2019 r. progi szkół średnich.  Dyrektorzy tych szkół zapewnili, że nie jest ich rolą namawiać nikogo do podjęcia decyzji o dalszej nauce, ale bardzo chętnie pomogą rozwiązać problemy związane z podjęciem takiej decyzji.