Rozpoczynają się egzaminy zawodowe

Dodana: 22 czerwiec 2020 15:14


W Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach egzaminy zdaje 120 uczniów we wszystkich nauczanych tu zawodach: technik mechanik, technik informatyk, technik elektryk, technik hotelarstwa.
22 czerwca 2020 r. rozpoczynają się egzaminy praktyczne. 23 czerwca to dzień egzaminów pisemnych. Będą realizowane w trzech turach: godz. 10.00, 12.00 i 14.00. W kolejnych dniach (24 i 29 czerwca) obędą się egzaminy praktyczne przy komputerach. Część egzaminów praktycznych ma charakter wykonawczy i one odbędą się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach. Elektrycy, mechanicy będą mieli wykonać konkretną pracę - zadanie egzaminacyjne. To duże przedsięwzięcie organizacyjnie – przyznaje dyrektor ZSM Dorota Kondratiuk. Podobnie jak na maturze organizacja egzaminów ma szczególny charakter ze względu na procedury bezpieczeństwa w związku z występowaniem Covid - 19. Obowiązują maseczki, a zespół nadzorujący także rękawiczki. Wchodzący na egzamin muszą zachować bezpieczną odległość, w ten sam sposób również opuszczą salę egzaminacyjną. Stoliki i sprzęt komputerowy są dezynfekowane.

W innej szkole średniej prowadzonej przez Powiat Białostocki - Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej, egzaminy zawodowe rozpoczną się 23 czerwca.

Egzamin zawodowy jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w danym zawodzie. Ma na celu sprawdzenie, w jakim stopniu zdający opanował wiadomości i umiejętności w obrębie tej konkretnej kwalifikacji. Dla każdego zawodu zakres wiedzy jest inny i został on ustalony w podstawie programowej.