Przez kompetencje do przyszłości

Dodana: 10 grudzień 2018 10:53

4 grudnia 2018 r. Powiatowa Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Białymstoku przeprowadziła konferencję pt.: „Przez kompetencje do przyszłości – propozycje wspierania szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno–pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne”.

Gospodarzem i współorganizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe w Białymstoku. W konferencji uczestniczyli dyrektorzy, pracownicy szkół i placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologicznych oraz bibliotek pedagogicznych z terenu powiatu białostockiego.

Poruszono m.in. aspekt rozwijania kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym oraz kompetencji kluczowych w pracy doradcy zawodowego szkół podstawowych. Omówiono również ofertę Powiatowej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Białymstoku.