Projekt edukacyjno - zawodowy „Mechanix” 2017-2019

Dodana: 1 czerwiec 2017 13:13

Francuzi mają Asterixa i Obelixa, a ZSM ma  swojego  Mechanixa!

Jeszcze nie zdążyła wrócić grupa z Hiszpanii, odbywająca staże w ramach realizacji projektu Erasmus+, a już w zagraniczną podróż wyruszyli kolejni uczniowie.


Po Obelixie i Asterixie, którzy odeszli w przeszłość, przyszedł czas na…Mechanixa. Jest to kolejny realizowany w ZSM projekt edukacyjno- zawodowy opracowany z myślą o uczniach ZSM w Łapach oraz dwóch podobnych szkół w regionie- z Augustowa i z Kolna. Realizacja projektu odbywa się  we współpracy z Regionalnym Centrum Kompetencji.
15 maja grupa uczniów z ZSM w Łapach wyjechała na 3- tygodniową praktykę zawodową do Wilna, gdzie pracują w trzech firmach o profilu mechanicznym.

Dzięki staraniom szkoły mają oni szansę jeszcze przed ukończeniem nauki przygotować się do pracy w przedsiębiorstwie, a to dzięki projektom umożliwiającym odbycie ponadprogramowych staży i praktyk w kraju i za granicą.

Praktyka ma na celu poznanie pracy w przedsiębiorstwie w rzeczywistych warunkach jego funkcjonowania. Dla uczniów jest to doskonała możliwość przeniesienia wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole na  realizację zadań zawodowych w pracy. Partner zagraniczny (Global Ideas Vilnius) zapewnia realizację programu stażu u lokalnych pracodawców w branży maszynowej (mechanicznej), odpowiednio do zawodu.

Nie jest to pierwszy projekt realizowany w ZSM dla uczniów szkoły, a wszystkie dotychczasowe projekty praktyk i staży, w których brali uczniowie ZSM były przez nich bardzo wysoko ocenione i niezmiernie przydatne.

Rozwój  branży mechanicznej z zastosowaniem obrabiarek cyfrowych zmotywował Fundację i szkołę   do rozszerzenia projektu na dalsze dwa lata.  Tak więc kolejne roczniki mechaników z łapskiego ZSM będą mogły przeżyć zagraniczną przygodę także w latach 2018  i 2019.
Takie projekty z pewnością przyczyniają się do wzrostu wiedzy i umiejętności uczniów, ale również wzmacniają wiarygodność i atrakcyjność szkoły jako instytucji, która dba o lepsze przygotowanie zawodowe swoich uczniów, zapewniając im nie tylko wyjazd, ale także zabezpieczenie prawie miesięcznego pobytu w jednej z europejskich stolic.