Pożegnanie absolwentów ZSM w Łapach

Dodana: 30 czerwiec 2016 13:56

rozdanie dyplomów

29 kwietnia 2016r.  kolejny rocznik opuścił mury Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach. Zawsze takiemu pożegnaniu towarzyszy refleksja związana z szybko upływającym czasem. 

Uczniowie  Liceum Ogólnokształcące po trzech latach nauki, a Technikum- po czterech –odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Wrócą tutaj za kilka dni już jako absolwenci, aby zdawać egzaminy maturalne.

Podczas uroczystości nie zabrakło wzruszenia ze strony wszystkich jej uczestników: wychowawców, nauczycieli i samych absolwentów – teraz już dorosłych ludzi. Ważnymi punktem  ceremoniału pożegnania było przekazanie sztandaru młodszym kolegom, którzy będą reprezentować szkołę na uroczystościach w przyszłym roku szkolnym. Wszyscy wysłuchali hymnu szkoły poświęconego  postaci patrona ZSM- Stefana Czarnieckiego.

W wystąpieniach młodzieży nie zabrakło ciepłych słów pod adresem szkoły i nauczycieli. Marlena Duchnowska i Mateusz Laskowski w imieniu absolwentów pięknie podziękowali Dyrekcji ZSM i Wychowawcom za cierpliwość, edukację i możliwość rozwoju stwarzaną przez   szkołę. Violetta Rogowska –przewodnicząca Rady Rodziców wszystkim życzyła sukcesów na maturze, a gronu pedagogicznemu satysfakcji z pracy. 

ZSM ma wspaniałą  wieloletnią  tradycję i mamy nadzieję, że kolejne roczniki naszych absolwentów będą źródłem naszej szkolnej dumy, bo jak mówią słowa hymnu :

Hetman  Czarniecki  patron naszej szkoły

My dziś możemy przykład z niego brać

Szkolna  tradycja  i nasza historia

To powód do dumy , aby przy nich  trwać