Podwójny rocznik a rekrutacja w szkołach w powiecie białostockim

Dodana: 12 lipiec 2019 15:26

Zwiększony nabór do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych przyczynił się do sukcesu rekrutacyjnego. Wszystkie szkoły z powiatu białostockiego 1 września powitają w swoich progach większą liczbę nowych uczniów. W niektórych oddziałach są jeszcze wolne  miejsca.

Np. w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach można jeszcze zgłaszać się do klasy o profilu technik informatyk,  technik elektryk po gimnazjum i po szkole podstawowej. Kilka wolnych miejsc jest jeszcze w klasie o profilu technik hotelarstwa po gimnazjum. Szkoła jest nowoczesna i zapewnia dobrą atmosferę do nauki i rozwijania zainteresowań – podkreślała na spotkaniu podsumowującym rekrutację dyrektor ZSM Dorota Kondratiuk.

Nabór do klas I na rok szkolny 2019/2020 zatwierdzony przez zarząd Powiatu Białostockiego 11 lipca 2019 r.:

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach – 96 uczniów – 4 oddziały, w tym:
 • 50 uczniów – 2 oddziały – po gimnazjum
 • 46 uczniów – 2 oddziały – po szkole podstawowej

w  r. szk. 2018/2019 dokonano naboru – 22 uczniów – 1 oddz. – LO

 1. Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach  – 153 uczniów – 8 oddziały, w tym:
 • 73 uczniów – 4 oddziały –Technikum – po gimnazjum
 • 68 uczniów – 3 oddziały – Technikum – po szkole podstawowej
 • 12 uczniów – 1 oddział – Branżowa Szkoła I stopnia – po szkole podstawowej 

w  r. szk. 2018/2019 dokonano naboru – 79 uczniów – 4 oddz. - Technikum

 1. Zespół Szkół i Czarnej Białostockiej – 25 uczniów – 2 oddziały, w tym:
 • 9 uczniów – 1 oddział – Technikum – po gimnazjum
 • 16 uczniów – 1 oddział – Technikum – po szkole podstawowej

w  r. szk. 2018/2019 dokonano naboru – 13 uczniów – 1 oddz. – Technik

 1. Zespół Szkół w Michałowie – 38 uczniów – 2 oddziały, w tym:
 • 16 uczniów – 1 oddział –  Liceum Ogólnokształcące – po gimnazjum
 • 22 uczniów – 1 oddział – Liceum Ogólnokształcące – po szkole podstawowej

w  r. szk. 2018/2019 dokonano naboru – 18 uczniów – 1 oddz. – LO

Ogółem na rok szk. 2019/2020 dokonano nabory do szkół dla młodzieży – 312 uczniów – 16 oddz., w tym do:

 • Liceum ogólnokształcącego – 134 ucz. – 6 oddz., co stanowi 43% ogółu naboru
 • Technikum – 166 ucz. – 9 oddz., co stanowi 53,2 %
 • Szkoły Branżowej I stopnia – 12 ucz. – 1 oddz., co stanowi 3,8%