Nowoczesność i tradycja, czyli WOT i „Strzelec” w ZSM

Dodana: 21 październik 2019 13:40

17 października 2019 r. „Mechaniak” odwiedzili przedstawiciele Związku Strzeleckiego „Strzelec” - Organizacji Społeczno-Wychowawczej. Byli to:  st. sierżant Bartłomiej Lenar, sierżant Maciej Zajkowski  oraz st. strzelec Karol Nurczyk, który jest też absolwentem ZSM. Na spotkaniu z uczniami opowiadali o idei związku, jaką jest m.in. działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej, wychowanie obywatelskie i przygotowanie młodzieży do pracy w  służbach  mundurowych. Związek ma wyjątkową tradycję - powstał w 1910 r., po II wojnie światowej został reaktywowany w 1989r., a od 1992r. funkcjonuje jako stowarzyszenie.

Potwierdzeniem hasła Strzelców: „Jeżeli chcesz robić to, czego inni na co dzień nie robią - wyjdź z domu i zostań „Strzelcem”,  była prezentacja oferty wybranych działań, m.in. szkolenie w strzelaniu, szkolenie nurkowe, skoki spadochronowe, surwiwalowe obozy letnie i zimowe, kursy samoobrony czy udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych. Po prezentacji uczniowie mogli zadawać pytania, dotyczące możliwości wstąpienia do formacji oraz przymierzyć elementy wyposażenia wojskowego i ratowniczego.

Współpraca ze służbami mundurowymi wpisana jest do kalendarza wydarzeń szkolnych ZSM. Wcześniej, we wrześniu uczniowie klas pierwszych mogli uczestniczyć w Dniu Otwartych Koszar w Białymstoku, a klasa II c kontynuowała zajęcia, prowadzone przez żołnierzy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej na terenie szkoły. I to dosłownie, ponieważ tym razem uczniowie wyszli poza mury szkoły i odbywali praktyczne szkolenie w zakresie orientacji w terenie i udzielania pierwszej pomocy.