Nowoczesne pracownie- nowa jakość!

Dodana: 9 listopad 2018 14:08

Nowoczesne pracownie- nowa jakość!

W tym roku obchodom Dnia Patrona Szkoły w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach, obok uroczystej przysięgi uczniów klas pierwszych i części artystycznej poświęconej sylwetce Stefana Czarnieckiego, towarzyszyły inne równie ważne wydarzenia- oficjalne otwarcie najnowszych inwestycji w ZSM- pracowni informatycznej i elektryczno-elektronicznej oraz szkolnego parkingu.  To wyjątkowe święto całej społeczności szkolne przypadło na dzień 24 października 2018r.

Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji, które wspierały szkołę w jej staraniach  o unowocześnianie bazy dydaktycznej i infrastruktury oraz  instytucji i pracodawców, z którymi współpracuje szkoła: dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarzadzania Kryzysowego pani Mari Marciszewska, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego p. Agnieszka Żuk i p. Marcin Robieniek, koordynator projektu z Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr p. Justyna Żynel-Etel. Byli obecni pracodawcy współpracujący za szkołą: p. Mirosław Roszkowski z firmy MIKOM oraz p. Mariusz Klewinowski z PHU Eltron. Wśród gości znaleźli się także dyrektorzy łapskich szkół:  p. Dariusz Rydzewski- dyr. Gimnazjum, p. Daniel Gołaszewski- dyr. Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach, p. Małgorzata Koszczuk- Petrych- dyr. Szkoły Podstawowej w Uhowie p. Dariusz Wincenciak - dyr. I Liceum Ogólnokształcącego, radni miejscy i powiatowi. Osiągnięć na niwie realizacji działań projektowych  pogratulowali też p. Grzegorz Orłowski z Perfect Project oraz P. Michał Średziński z Regionalnego Centrum Kompetencji.

Uruchomienie pracowni możliwe było dzięki realizowanemu od 2017r. projektowi zintegrowanemu Powiatu Białostockiego „Kompleksowa inwestycja w kształcenie zawodowe” z funduszy europejskich EFS oraz EFRR oraz wkładowi finansowemu Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Oficjalnego otwarcia pracowni i parkingu dokonano w obecności i z udziałem zaproszonych gości. Nowe obiekty zostały poświęcił ksiądz Adam Luberski- szkolny katecheta.  Chwilę później symboliczne żółto-niebieskie wstęgi przy pracowniach przecięte zostały przez  p. dyr. Marię  Marciszewską ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku, której towarzyszyła w imieniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego p. burmistrz Urszula Jabłońska. Parking natomiast p. dyrektor Dorota Kondratiuk otwierała z udziałem radnej powiatowej z Łap-p. Marii Busłowskiej. 

Teraz uczniowie ZSM mogą uczyć się zawodu w warunkach odpowiadających najwyższym standardom w kraju, a zmotoryzowani uczniowie dojeżdżający do szkoły parkować bez obawy, że nie będzie wolnego miejsca! 

ZSM Info