Nauczyciele mianowani

Dodana: 17 sierpień 2017 14:50

Nauczyciele mianowani

Dnia 17 sierpnia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku miała miejsce uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Starosta Powiatu Białostockiego Antoni Pełkowski wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dwóm nauczycielom, którzy 4 sierpnia br. zdali egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu Białostockiego i otrzymali kolejny stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego.

Nauczyciele, którzy w wyniku postępowania egzaminacyjnego otrzymali akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w 2017 r.:

  1. Agnieszka Sawko – nauczyciel przedmiotów branży budowlanej w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach,
  2. Joanna Bokina – nauczyciel przedmiotów branży informatycznej w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej.

W spotkaniu wzięła udział Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Maria Marciszewska.

Pan Starosta pogratulował uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego i życzył Paniom satysfakcji z pracy w zaszczytnym zawodzie nauczyciela, a także dalszych sukcesów w pracy zawodowej.