Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dodana: 15 październik 2019 12:49

Nagroda Starosty Powiatu Białostockiego jest przyznawana corocznie. Kryteria i tryb przyznawania nagród reguluje uchwała nr XVIII/154/2004 Rady Powiatu Białostockiego. Nagrody są przyznawane do 14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Starosta przyznaje je za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze. Nagrodę otrzymują  nauczyciele oraz dyrektorzy szkół i placówek, prowadzonych przez Powiat Białostocki. W tym roku nagrodą finansową w wysokości 1.400 zł brutto uhonorowano 7 osób:

  1. Marcin Więcko -  nauczyciel Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach,
  2. Monika Chroko - nauczyciel Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach,
  3. Katarzyna Joanna Kulwicka - nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach,
  4. Anna Wilczyńska – nauczyciel Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznejw Białymstoku,
  5. Jerzy Olendzki – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach,
  6. Krzysztof Dobkowski – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach,
  7. Małgorzata Łuczaj – nauczyciel w Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach.

Gratulujemy! Życzymy jednocześnie wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty zadowolenia z wykonywanej pracy i wielu sukcesów.