Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” – eliminacje powiatowe

Dodana: 9 marzec 2020 12:22

Wytypowanych przez szkoły do wyróżnienia było tym razem 20 uczniów. To młodzi ludzie, którzy nie pozostają obojętni na cierpienie i biedę innych. Pomagają różnym fundacjom, osobom starszym, bezpańskim zwierzętom, dbają też o opuszczone miejsca pamięci. Nie dostają za to żadnego wynagrodzenia.

Młodzież prezentowała swoją społeczną działalność przed członkami jury w składzie:

 1. Anna Sawicka – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białymstoku (przewodnicząca),
 2. Katarzyna Pułaska – przedstawiciel Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białymstoku, pedagog,
 3. Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego,
 4. Henryk Suchocki – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej,
 5. Agnieszka Polińska-Żukowska – p.o. Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.

Decyzja o wyborze najlepszych wolontariuszy nie była łatwa, pojawiały się różnice zdań. Ostatecznie, w Ósemce Wspaniałych znaleźli się:

ÓSEMKA WSPANIAŁYCH:

 1. Łucja Drągowska – Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach
 2. Karolina Bułatowicz – Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich w  Gródku
 3. Zuzanna Sieradzka – Sportowa Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu
 4. Amelia Mielech - Zespół Szkół w Turośni Kościelnej
 5. Natalia Ciesielska - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej
 6. Stanisław Kulesza – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie
 7. Gabriela Sosnowska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Surażu
 8. Zuzanna Kłosko - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Surażu

Z ÓSEMKI wyłoniono reprezentanta Powiatu Białostockiego do eliminacji Ogólnopolskich Konkursu – Zuzannę Kłosko uczennicę Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Surażu, która otrzymała największą liczbę punktów.

Spośród najmłodszych zgłoszonych uczniów komisja wybrała też Ósemeczkę.

ÓSEMECZKA:

 1. Monika Musiejuk – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie
 2. Julia Kondzior – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej

Wyróżnieni wolontariusze dostaną nagrody podczas festynu na zakończenie roku szkolnego w Supraślu.

To była 15 edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” pod Patronatem Starosty Powiatu Białostockiego. Wszystkim wyróżnionych gratulujemy !!!