Jubileusz 75 - lecia I LO im. Adama Mickiewicza w Łapach

Dodana: 13 czerwiec 2019 12:49

Uroczysta Msza

Obchody niezwykłego Jubileuszu rozpoczęły się 8 czerwca 2019 roku o 15.00 uroczystą Mszą Świętą, odprawioną w Kościele pw. Świętego Krzyża w Łapach. Koncelebrze przewodniczył ksiądz doktor Andrzej Mikucki, a towarzyszył mu ksiądz Marek Soliwoda. Odświętną oprawę liturgii, z udziałem uczniów i nauczycieli, wzbogaciła homilia księdza Andrzeja Mikuckiego. Nawiązywał w niej do okoliczności, w których zebrali się wierni – tradycji i historii  I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach - podkreślając zasługi społeczności w niej funkcjonującej w kształtowaniu postaw patriotycznych i krzewieniu wartości religijnych, mimo często niesprzyjających okoliczności. Ksiądz zwrócił także uwagę na postać patrona szkoły Adama Mickiewicza - jego ogromną rolę w ocaleniu tożsamości Narodu Polskiego. Ksiądz celebrans przywołał własne doświadczenia, związane z kilkuletnią pracą nauczyciela – katechety w łapskim LO.

Po mszy miał miejsce wspólny spacer z kościoła do budynku Liceum.

 

Część nieoficjalna w szkole

Część oficjalną jubileuszowych uroczystości rozpoczęto w sali gimnastycznej szkoły, odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego” i powitaniem przez dyrektora Dariusza Wincenciak wszystkich zebranych: absolwentów, gości honorowych, nauczycieli, pracowników i uczniów, przedstawicieli mediów .

Uroczystość Jubileuszu zaszczycili swą obecnością goście honorowi – wśród nich:

  • Przedstawiciele organów samorządowych , oświatowych, terytorialnych:

Roman Czepe – wicestarosta Powiatu Białostockiego

Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Oświaty i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku

Krzysztof Gołaszewski – Burmistrz Łap

Sławomir Maciejewski – Przewodniczący Rady Miasta Łapy

Elżbieta Brzosko – Przewodnicząca Związku Zawodowego NSZZ „ Solidarność”

Radosław Wojciula  - Przewodniczący Rady Rodziców

Barbara Bajda, Ewa Stranc, Dorota Kondratiuk, Wiesława Wincenciak,

Małgorzata Koszczuk- Petrych, Krzysztof Dobkowski, Mariusz Gołaszewski, Daniel

Gołaszewski, Dariusz Rydzewski – Dyrektorzy Szkół i Placówek Kulturalno - Oświatowych

  • Przedstawiciele duchowieństwa:

Ksiądz doktor Andrzej Mikucki – Dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej, nauczyciel - katecheta

Ksiądz Marek Soliwoda – nauczyciel - katecheta

  • Emerytowani dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy szkoły:

Jadwiga Maciejewska – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach w latach 1988-2006, nauczyciel matematyki, kierownik internatu, absolwentka szkoły

Fryderyk Nowicki – wieloletni wicedyrektor szkoły, nauczyciel muzyki i przysposobienia obronnego, założyciel żeńskiej orkiestry dętej i chóru szkolnego

Stanisława Gryszko – wieloletni wicedyrektor szkoły, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Zofia Łapińska – nauczyciel geografii

Jarosław Pol – nauczyciel plastyki i techniki

Józef Gołaszewski – nauczyciel przysposobienia obronnego

Józef Krupa – nauczyciel, wychowawca, kierownik internatu

Teresa Komar – nauczyciel biologii

Krystyna Bokiniec – nauczyciel języka niemieckiego i języka rosyjskiego

Jadwiga Mikołajczyk – nauczyciel chemii

Edward Śmigielski – nauczyciel wychowania fizycznego

Krystyna Panasko – Samczuk – nauczyciel – bibliotekarz

Urszula Brysiewicz – nauczyciel języka angielskiego

Zbigniew Płoński – nauczyciel geografii

Alicja Saeed – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości

Stanisława Jankowska – wieloletni główny księgowy szkoły

Ewa Perkowska – wieloletni sekretarz szkoły

Barbara Mrówka, Pan Antoni Owczarczuk – pracownicy szkoły

W programie oficjalnych obchodów Jubileuszu znalazły się także wystąpienia :

  • Przedstawicieli obecnej i byłej Dyrekcji Szkoły : Dariusza Wincenciaka i Jadwigi Maciejewskiej
  • Przedstawicieli władz oświatowych i samorządowych:

Romana Czepe -wicestarosty białostockiego, Sławomira Maciejewskiego – Przewodniczącego  Rady Miasta Łapy

Krzysztofa Gołaszewskiego – Burmistrza Łap

  • Przedstawicieli absolwentów oraz zaproszonych gości:

Doroty Kondratiuk- Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach, absolwentki szkoły

Prestiżu Jubileuszowi 75- lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach nadały szczególne gratulacje i  życzenia dalszego rozwoju, podążania za własnymi marzeniami  skierowane do dyrekcji, nauczycieli, uczniów, pracowników, rodziców, absolwentów szkoły, które napłynęły od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.      

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach Sławomir Maciejewski przekazał podziękowania za dotychczasową pracę dla Rzeczypospolitej oraz życzenia pomyślności i wielu kolejnych jubileuszy od Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego. W imieniu Rady Miejskiej wyraził wdzięczność za działalność na rzecz społeczeństwa Honorowych Obywateli Miasta i Gminy Łapy, którzy kształcili się w murach tej szkoły, za aktywny udział nauczycieli i absolwentów w pracy samorządowej.

Patetyczny nastrój, towarzyszący zgromadzonym, przerodził się następnie w mniej oficjalny. Przyszła bowiem pora na część artystyczną, wypełnioną muzyką i śpiewem.

 

Część nieoficjalna. Spotkania po latach.

Nie od dziś wiadomo, że muzyka łagodzi obyczaje, łączy pokolenia, przełamuje wszelkie bariery.

Wykonawcami niezwykłego koncertu zatytułowanego „ Lubię wracać” byli artyści Filharmonii i Opery Podlaskiej , niegdyś duet uczniowsko-koleżeński LO w Łapach, dziś małżeński - Maria i Kamil Wróblewscy.

I wreszcie nadszedł czas na spotkania po latach, te koleżeńskie, klasowe, towarzyskie, bo po to, tak naprawdę organizuje się zjazd absolwentów w miejscu wyjątkowym, sentymentalnym – w murach opuszczonej przed laty szkoły. Goście przybyli, przyjechali, a nawet przybiegli z różnych stron regionu, Polski i świata. Opowieściom i anegdotom nie było końca! Ożyły studniówki, bale maturalne i karnawałowe, dawne prywatki nazywane obecnie domówkami.  Edukacja, choć już w nowych szatach, nie wpłynęła na zmianę szkolnych obyczajów. Studniówki są do dziś najważniejszą częścią tradycji tej szkoły. Nawet stan wojenny, przerwy w dostawach prądu i „stopień zasilania dwudziesty” nie były w stanie tego zmienić.

Pozostały w pamięci dawnych uczniów słynne sentencje nauczycieli np. „ 3 O w uczniowskiej drodze do sukcesu” śp. Prof. Mieczysława Górskiego : „ Olej w głowie”,  „Ołów w …… tym, co służy do siedzenia” ,  „Ochota do nauki”. Rygor szkolnej codzienności stał się, wraz z upływem czasu, towarzyską gratką, bo któż, z nieco wcześniej urodzonych absolwentów, nie pamięta wizerunku ucznia I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach z lat minionych?                                                

Strój szkolny, odpowiednia fryzura, obuwie profilaktyczne na zmianę, „makijaż z wody”, tarcza szkolna obowiązkowo przyszyta / nie przypięta / do rękawa wierzchniego ubrania.

Niesamowita atmosfera, łzy wzruszenia i uśmiech na twarzach towarzyszyły absolwentom i wszystkim uczestnikom również podczas balu w Restauracji „Sfera” w Łapach, który trwał aż do świtu.

 

 Autor Ewa Gierałtowska