II Zjazd Absolwentów Zespołu Szkół Mechanicznych

Dodana: 5 lipiec 2017 14:01

naglowek

24 czerwca 2017r. w mury łapskiego „mechaniaka” po raz kolejny przybyli jej absolwenci sprzed lat. Było to wyjątkowe spotkanie zorganizowane w zbliżające się rocznice 50-lecia Technikum i 45-lecia Zespołu Szkół Mechanicznych.  Dodatkowym motywem, który przyczynił się do organizacji Zjazdu była premiera książki o nieżyjącym już pierwszym dyrektorze ZSM- p. Edwardzie Kiejziku, którą napisał emerytowany nauczyciel szkoły p. Stanisław Kosicki, a wydał absolwent p. Krzysztof Pruszyński. 

W zjeździe uczestniczyło  270  absolwentów, którzy ukończyli szkołę w różnych latach- od 1972r.  do tych z XXI wieku…  Wśród zaproszonych przez organizatorów gości na oficjalną część spotkania przybyli m.in. ks. dziekan Krzysztof Jurczak, ks. prałat Józef Wyzner, pan starosta Antoni Pełkowski, pani burmistrz Urszula Jabłońska. Wśród tego szacownego grona nie mogło oczywiście zabraknąć emerytowanych dyrektorów i nauczycieli. Cenna i wyczekiwana przez wszystkich absolwentów była obecność ich ukochanych wychowawców, profesorów i oczywiście następców pierwszego dyrektora ZSM – Edwarda Kiejzika. Byli obecni dyrektorzy: p. Jerzy Rydzewski, p.  Marian Perkowski, p. Cecylia Łapińska, p. Danuta Bojczuk. 

Spotkanie w szkole zostało poprzedzone Mszą Świętą w Kościele św. Krzyża celebrowaną przez absolwentów ZSM- ks. Karola Cimocha i  Wojciecha Bielickiego. Okolicznościowa homilię wygłosił ks. prof. Józef  Łupiński. Kolejnym punktem obchodów było  spotkanie uczestników Zjazdu w budynku ZSM. Zwiedzanie sal lekcyjnych, spotkania z nauczycielami i wychowawcami, a także możliwość przejrzenia dziennika lekcyjnego swojej klasy stały się okazją do wielu wspomnień, wzruszeń, ale i radości. Przygotowana na tę okazję „Kawiarenka u Czarnieckiego” była kolejnym miłym punktem wędrówek po szkolnych korytarzach, na ścianach których zgromadzeni mogli obejrzeć specjalnie przygotowaną na tę okazję prezentację zdjęć z poprzedniego zjazdu.

Podczas spotkania w szkole na małej sali gimnastycznej miało miejsce oficjalne przywitanie uczestników przez gospodarza Zjazdu panią dyr. Dorotę Kondratiuk. Po krótkim wystąpieniu szkolnego zespołu wokalnego, okolicznościowych przemówieniach zaproszonych gości oraz wręczenia podziękowań sponsorom zjazdu: p. Krzysztofowi Pruszyńskiemu, Lechowi Truskolaskiemu i Jarosławowi Dadurze,  odbyło się spotkanie ze Stanisławem Kosickim, autorem wspomnień o byłym dyrektorze szkoły, p. Edwardzie Kiejziku. Moderowana przez p. dyr. Kondratiuk rozmowa stała się  okazją do osobistych wspomnień  o byłym szefie, nauczycielu, koledze, przyjacielu, współpracowniku zgromadzonych na sali uczestników Zjazdu.  Honorowymi gośćmi Zjazdu, a szczególnie tej jego części była najbliższa rodzina  p. Edwarda  Kiejzika – Jego najstarszy syn Sławomir z żoną i córką.  Dla nich było to spotkanie wielkich wzruszeń – od widoku scenografii upamiętniającej postać tak bliskiej ich sercom osoby,  aż po  wystąpienia obecnych na sali znających Go i wspominających osób. Co tu dużo mówić – bez sztampy, bez zadęcia w niemal rodzinnej atmosferze  ludzie opowiadali  o swoich szkolnych przeżyciach, o pracy w orkiestrze, o szkolnym sporcie. I to właśnie było wspaniałe. Kto wie- czy nie nazbierałoby się materiału na jeszcze jedną książkę…..  

 A po części oficjalnej uczestnicy i zaproszeni goście Zjazdu udali się do Dworku Rutkowskich, gdzie zgodnie z tradycją zjazdu poprzedniego  do godzin porannych trwała wspólna zabawa.

Następny zjazd już za pięć lat – zbierajmy wspomnienia….

ZSM Info