Dzień Patrona - hetmana Stefana Czarnieckiego w ZSM w Łapach

Dodana: 4 listopad 2019 08:01

Hetman Stefan Czarniecki to wzór patriotyzmu, waleczności, służby i sumienności.  W ciągu minionych 39 lat okazał się on patronem ponadczasowym. Szkolna społeczność ma wiele sposobności, aby  jego osobę  honorować, upamiętniać, dawać za przykład młodym pokoleniom. Stefan Czarniecki pamiętany jest jako wielki, odważny wódz - ten, który odparł potop szwedzki, bronił Polski przed najazdami nieprzyjaciół. Nawet w polskim hymnie jest odwołanie do tego walecznego hetmana.

28 października 2019 r. w ZSM po raz kolejny obchodzony był Dzień Patrona.  Uczniowie klas pierwszych tradycyjnie już właśnie w tym dniu złożyli uroczyste ślubowanie. Pięknym i jedynym w swoim rodzaju elementem obchodów było wręczenie Buław Hetmańskich osobom najbardziej dla szkoły zasłużonym. Potwierdzeniem otrzymania buławy był indywidualnie opracowany certyfikat,  przedstawiający zasługi laureata dla szkoły.

W tym roku Buławy otrzymali: Starosta Powiatu Białostockiego Jan Bolesław Perkowski, Wicestarosta Powiatu Białostockiego Roman Czepe oraz Mariusz Klewinowski  z PHU Eltron - reprezentant firmy współpracującej ze szkołą.

W czasie uroczystości nie zabrakło odśpiewania hymnu szkoły, który wybrzmiewa tu zawsze podczas ważniejszych imprez. Uczniowie klas pierwszych mogli też popisać się wiedzą o swoim patronie przy okazji wspólnego uzupełniania treści limeryków, przedstawianych w formie prezentacji.  Jak wiele tego typu szkolnych spotkań impreza ku czci Patrona szkoły prowadzona była dla uczniów przez uczniów - starszych kolegów. I to się w tym roku również  znakomicie sprawdziło.

Jako że tak ważną  grupą publiczności są uczniowie klas pierwszych, to miło było gościć na tym święcie także dyrektorów szkół, z których się nasi pierwszoklasiści wywodzą. Przybyli: Alicja Skłodowska ze Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej,  Bożena Brzozowska ze Szkoły Podstawowej w Poświętnem , Daniel Gołaszewski ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach i  Mariusz Gołaszewski ze Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej. Jest to niewątpliwie potwierdzenie więzi i dobrej współpracy łapskich szkół, które nie tylko kształcą uczniów na pewnym etapie, lecz także mogą obserwować ich dalsze poczynania i sukcesy.

Obecność gości zaproszonych na ten dzień  do szkoły to dowód nie tylko jej rangi, ale także znaczenia szkoły w lokalnym środowisku. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili przedstawiciele organu prowadzącego, czyli Starostwa Powiatowego w Białymstoku w osobach Wicestarosty  Romana Czepe, Kamili Łaguny-Raszkiewicz oraz radnych powiatowych  Mariusza Gołaszewskiego i Andrzeja Gąsowskiego. Przybył także  Krzysztof Domas - wizytator z Podlaskiego Kuratorium Oświaty. Była dyrekcja  Centrum Kształcenia Praktycznego - panowie Krzysztof Dobkowski i Jarosław Bajda, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Anna Waszkiewicz  oraz   Barbara Bajda - dyrektor Biblioteki Publicznej w Łapach.