Roboty, łaziki, bolidy - naukowo i roboczo w Politechnice Białostockiej

Dodana: 19 kwiecień 2018 14:21

W dniu 17 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej w ramach wizyty studyjnej odwiedzili Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej. Spotkanie rozpoczęliśmy w  laboratorium podstaw automatyki, gdzie zapoznaliśmy się z etapami procesu technologicznego, obejrzeliśmy działanie miniaturowej linii produkcyjnej i sposób programowania sterowników do obsługi linii.  W laboratorium robotów

mobilnych  studenci  z koła naukowego   zaprezentowali  możliwości

techniczne  łazika RED, Next i Magma2 oraz ich budowę i sposoby sterowania. W laboratorium mechaniki pojazdowej obejrzeliśmy konstrukcje samochodowe wykonane przez studentów w ramach prac dyplomowych.. Jeden ze studentów -  kierowca bolida zaprezentował zawody rajdowe, wymagania konstrukcyjne pojazdu oraz predyspozycje kierowcy potrzebne do udziału w rajdach.  W laboratorium urządzeń robotyki  uczniowie mogli samodzielnie spróbować sterować robotem chwytnym, co  okazało się dość skomplikowane. Pod koniec wizyty  w laboratorium  maszyn wytrzymałościowych uczestniczyliśmy w doświadczeniach z  wykorzystaniem kamery z laboratorium termowizji, która jest w stanie nagrać kilka tysięcy klatek na sekundę.

 

Osobisty  udział uczniów w zajęciach laboratoryjnych, bezpośrednie rozmowy ze studentami i pracownikami naukowymi, samodzielne wykonanie niektórych zadań i obsługa ciekawych urządzeń pogłębiły horyzonty naukowo-techniczne uczestników, przybliżyły  w ramach kariery zawodowej warunki studiowania na kierunkach zbieżnych z edukacją w technikum. Mamy nadzieję na kolejne takie wizyty naukowe i pogłębianie naszej wiedzy i umiejętności praktycznych.