Uroczyste obchody Światowego Dnia Książki i nagroda dla urzędnika starostwa

Dodana: 9 maj 2019 13:19

Jak co roku na początku maja, Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku odwiedzili pracownicy bibliotek z województwa podlaskiego, przedstawiciele instytucji kultury, władz samorządowych (wśród nich sekretarz Powiatu Białostockiego Joanna Kondzior) i  władz kościelnych, by wspólnie świętować Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich oraz Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Podczas uroczystości wręczono Nagrodę Srebrnej Róży, przyznano też tytuł Bibliotekarza Roku 2018 województwa podlaskiego.

Od 1999 roku Książnica Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku przyznaje osobom i instytucjom zasłużonym na rzecz popularyzacji książki i czytelnictwa oraz na rzecz bibliotek województwa podlaskiego Nagrodę Srebrnej Róży, a Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego wyróżnia aktywnych bibliotekarzy.

W tym roku kapituła Nagrody Srebrnej Róży przyznała Nagrodę ks. dr. Dariuszowi Wojteckiemu (członkowi Rady Naukowej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i dyrektorowi Biblioteki Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku).

Dyplomem Honorowym Srebrnej Róży wyróżniono siedem osób:

  • Julitę Skiepko – dyrektora Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatu Białostockiego,
  • Janinę Turecką wraz z zespołem bibliotecznym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie,
  • Marię Chomicz – kierownika Filii Bibliotecznej w Pawłówce Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli,
  • Jolantę Żochowską – kierownika Filii Bibliotecznej nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży,
  • Elżbietę Czekałę – kierownika Działu Gromadzenia Książnicy Podlaskiej wraz z zespołem,
  • Joannę Woińską-Fiedorczuk – pracownika Działu Komputeryzacji Książnicy Podlaskiej i jednocześnie Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  • Anatola Wapa – dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wraz z zespołem.

Podczas uroczystości przyznano tytuł Podlaskiego Bibliotekarza Roku 2018 Małgorzacie Pieńczykowskiej – kierowniczce Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie.

Uroczystą galę uświetnił występ Mateusza Stachury (wokal), Anny Krzysztofik-Buczyńskiej (fortepian) oraz Amadeusza Buczyńskiego (skrzypce).

Życzymy bibliotekom i ich sympatykom, by grono przyjaciół rosło z każdym rokiem, a praca bibliotekarza była źródłem satysfakcji. Bukiet kwiatów wraz z życzeniami sekretarz Powiatu przekazała dyrektor Książnicy Jolancie Gadek.