Posiedzenie komisji konkursowej Superowa

Dodana: 5 czerwiec 2017 15:21

Posiedzenie komisji konkursowej Superowa

26 maja 2017 – posiedzenie Komisji konkursowej powiatowego konkursu „Superowa zakładka do książek”

 

W Książnicy Podlaskiej odbyło się posiedzenie komisji powiatowego  konkursu plastycznego „Superowa zakładka do książek”. Organizatorem przedsięwzięcia była: Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego, Starostwo Powiatu Białostockiego przy wsparciu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddziału Białostockiego.

Do organizatora wpłynęły 82 zakładki (z 13 gmin funkcjonujących na terenie powiatu oraz FB nr 15) od uczestników z klas II-III szkoły podstawowej. Nadesłane zakładki zainspirowane były szkoleniem bibliotekarzy ph. „Proaktywnie z biblioteką” realizowanym przez Książnicę Podlaską w 2016 roku.

W skład jury weszli przedstawiciele poszczególnych instytucji:

•Krystyna Kunicka  (Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury) –przewodnicząca komisji (plastyk),

•Agnieszka Polińska  (Starostwo Powiatu Białostockiego) – członek

•Grzegorz Zys  (Książnica Podlaska im.Ł.Górnickiego ) – członek,

•Anna Żarska – Kopras  (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Białostocki)  – członek.

•Małgorzata Rokicka – Szymańska (Książnica Podlaska – Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego) – współorganizator przedsięwzięcia.

Komisja oceniając wykonane prace plastyczne wzięła pod uwagę oryginalność prac, walory artystyczne i estetyczne, samodzielność i  funkcjonalność wykonania, a także zgodność
z tematem konkursu.

Podsumowanie konkursu odbędzie się 14 czerwca 2017 roku w Filii Bibliotecznej nr 15 Książnicy Podlaskiej.