Podsumowanie Konkursu Superowa Zakładka

Dodana: 20 czerwiec 2017 10:50

Podsumowanie Konkursu Superowa Zakładka

14 czerwca 2017 – podsumowanie plastycznego konkursu powiatowego „Superowa zakładka do książki” zorganizowananego w Filii Bibliotecznej nr 15 Książnicy Podlaskiej.

 

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego – Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego w Białymstoku współorganizowała powiatowy konkurs plastyczny  „Superowa zakładka do książki” ze Starostwem Powiatu Białostockiego oraz Filią Biblioteczną nr 15 KP przy wsparciu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddziału Białostockiego. Konkurs  skierowany był do bibliotek samorządowych z powiatu białostockiego oraz wybranej filii bibliotecznej Książnicy Podlaskiej.

Do organizatora wpłynęły 82 zakładki (z 13 gmin funkcjonujących na terenie powiatu oraz FB nr 15) od uczestników z klas II-III szkoły podstawowej. Nadesłane zakładki zainspirowane były szkoleniem bibliotekarzy ph. „Proaktywnie z biblioteką” realizowanym przez Książnicę Podlaską w 2016 roku.

Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się 26 maja 2017 roku w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

W skład jury weszli przedstawiciele poszczególnych instytucji:

•Krystyna Kunicka  (Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury) –przewodnicząca komisji (plastyk),

•Agnieszka Polińska  (Starostwo Powiatu Białostockiego) – członek

•Grzegorz Zys  (Książnica Podlaska im.Ł.Górnickiego ) – członek,

•Anna Żarska – Kopras  (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Białostocki)  – członek.

Podsumowanie konkursu odbyło się 14.06.2017 w Filii Bibliotecznej nr 15 Książnicy Podlaskiej w którym uczestniczyło 40 osób.

Program spotkania objął :

 • powitanie uczestników przez organizatora przedsięwzięcia – Małgorzatę Rokicką Szymańską (Biblioteka Powiatu Białostockiego), Agnieszkę Polińską (Starostwo Powiatu Białostockiego), Iwonę Czyżewską (Filia Biblioteczna nr 15);
 • spotkanie autorskie z dr Zofią Olek –Redlarską pt. „ Chmurki i humorki”;
 • ogłoszenie wyników konkursu- wręczenie nagród laureatom, przekazanie  upominków i dyplomów wszystkim uczestnikom;
 • wyjście studyjne do Muzeum Wojska w Białymstoku.

 

Laureaci konkursu :

I miejsce:  Kinga Kossakowska (Zawady),

II miejsce: Marcelina  Burawska (Suraż),

III miejsce: Weronika Tarasiewicz (Supraśl).

 

Wyróżnieni :

 • Ciesielska Martyna (Turośń Dolna),
 • Wiktoria czaplińska (Barszczewo),
 • Julia Glińska ( Białystok – Szkoła Podstawowa nr 1),
 • Karolina Jabłońska  (Choroszcz),
 • Jakub Szczęsnowicz (Suraż),
 • Aleksandra Malecka (Poświętne),
 • Małgorzata Wiktoria Kozłowska (Michałowo).

 

Sponsorzy :

Starostwo Powiatu Białostockiego, Książnica Podlaska im. L.Górnickiego w Białymstoku, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Białostocki, Teatr Dramatyczny w Białymstoku, Białostocki Teatr Lalek, Muzeum Wojska w Białymstoku, Wydawnictwa: Veda, Bis, Literatura, Krytyka Polityczna, Akapit Press, Nasza Księgarnia.