Podsumowanie akcji „Okupacyjne wspomnienia mieszkańców wsi Rafałówka” w Szkole Podstawowej w Rafałówce - w dn. 12.05.2017 r. Prelekcja o patriotyzmie instruktora Huberta Piętki.

Dodana: 19 maj 2017 14:50

naglowek

 

Instruktor Dz. I.-M. KP został zaproszony przez pracownika FB w Rafałówce – M. Turecką na uroczyste podsumowanie akcji „Okupacyjne wspomnienia mieszkańców wsi Rafałówka” i wygłoszenie prelekcji o patriotyzmie. W ramach finału akcji w sali szkolnej udostępniono odwiedzającym szkołę wystawę prac plastycznych na wyżej wymieniony temat oraz dzieci odczytały spisane wspomnienia swoich dziadków z czasów II wojny światowej.

Współorganizatorem akcji była Biblioteka Powiatu Białostockiego KP, którą reprezentowała M. Rokicka-Szymańska, nagradzając uczennice Wiktorię Rokicką i Martynę Choroszuchę za efekty ich pracy – spisane świadectwa swoich przodków dot. ww. tematu.

Następnie instruktor KP – H. Piętka przeprowadził z uczniami zajęcia patriotyczne. W ich ramach dzieci próbowały zrozumieć, czym jest patriotyzm dzisiaj i jak go rozumieli nasi przodkowie. Przedstawiono też zebranym prezentacje multimedialne (o Zabłudowie i Rafałówce w czasie II wojny światowej; o Zaciszu – osadzie, która niemal w całości została deportowana na Syberię oraz zaprezentowano „Zaproszenie do czytania i bibliotek”).

W spotkaniu uczestniczyła dyrektor SP w Rafałówce – Edyta Szóstko-Łapińska,  nauczycielka j. polskiego i historii – Barbara Turowska, dyrektor MBP w Zabłudowie – Janina Turecka, pracownik MBP w Zabłudowie – Danuta Kalinowska oraz pracownik FB w Rafałówce – Monika Turecka.

Uczestnicy wyrazili pozytywną opinię po zakończonych zajęciach oraz zadowolenie z dokonanego w ten sposób finału akcji. Na zakończenie prelegent zostawił pamiątkowy wpis w Kronice FB w Rafałówce oraz Kronice Sz. P. w Rafałówce.