Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza na "Środy Literackie" z ks. Stanisławem Niewińskim.

Dodana: 12 wrzesień 2017 14:08

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza na "Środy Literackie" z ks. Stanisławem Niewińskim.

Szanowni Państwo,

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza na "Środy Literackie" z ks. Stanisławem Niewińskim.

 

Ksiądz Stanisław Niewiński pochodzi z Lewickich (gm. Juchnowiec Kościelny), tam spędził dzieciństwo, uczęszczał do szkoły podstawowej, tam przebiegała jego młodość. W roku 1987 po ukończeniu białostockiego seminarium duchownego przyjął święcenia kapłańskie z rąk papieża Jana Pawła II. Zwieńczeniem nauki i formacji młodego kapłana, a także wynikiem jego pasji odkrywania i propagowania naszej lokalnej historii, była praca magisterska obroniona na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, poświęcona dziejom parafii Św. Trójcy w Juchnowcu Kościelnym.

 

W roku 2006 Stanisław Niewiński opublikował monografię dotyczącą dziejów obszaru dzisiejszej gminy Juchnowiec Kościelny, „Juchnowiec. Dzieje parafii". Pracę wydano w serii „Białostockie Studia Historyczno-Kościelne". W tym roku ukazało się jej drugie, poprawione i uzupełnione wydanie. Publikacja, choć przedstawia przede wszystkim dzieje juchnowieckiej parafii, zawiera też wiele nieznanych wcześniej faktów dotyczących świeckiej sfery życia naszych przodków.

W latach 2008-2010 ksiądz Niewiński przygotował i opublikował na łamach juchnowieckiego miesięcznika „Nasza Gmina" cykl 20 artykułów dotyczących historii terenów dzisiejszej gminy Juchnowiec Kościelny. Teksty te, bogato ilustrowane i opatrzone przypisami, cieszyły się dużym powodzeniem, dzięki nim czytelnicy odkrywali, że tereny sąsiadujące z Białymstokiem mają nie mniej bogatą i ciekawą historię sięgającą wielu setek lat wstecz.

Kolejną publikacją książkową księdza Niewińskiego jest wydany w 2014 roku tom szkiców historycznych zatytułowany „Pokój cieniom. Ziemi Juchnowieckiej historie nieokrzyczane" (w przygotowaniu jest druga część). Treść książki wypełniają historie „nieokrzyczane", by nie użyć słowa: nieznane – z naszej Juchnowieckiej Ziemi. Są to opowieści jej dotyczące lub z nią złączone, powstałe na bazie faktów, informacji, wiadomości odkrytych w archiwalnych zasobach, wybranych z dostępnych opracowań i pozyskanych drogą wywiadów. W sukurs źródłom przychodzą dopowiedzenia, wnioski i nasuwające się hipotezy. Wszystko uni sono opowiada o czasach, miejscach, osobach, wydarzeniach, przedmiotach, obiektach przyrody, budowlach i paru innych jeszcze rodzimych, uchowanych szczęśliwie lub ocalonych drobiazgach. Z życia bowiem się wzięło, że nawet drobiazgi nie powinny zejść ku zatracie, nie mogą być też pominięte. (ze wstępu do książki).

Pisarski dorobek Stanisława Niewińskiego, znajduje się dziś w wielu bibliotekach, m.in. w zbiorach Biblioteki Narodowej, Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Książnicy Podlaskiej. Jego teksty wspominane są w pracach innych historyków. Niejednokrotnie były też komentowane w prasie.

Obecnie ks. Stanisław Niewiński jest proboszczem parafii w Lipinie-Janowszczyźnie. Ciągle niestrudzenie i z ogromną dociekliwością bada dzieje Ziemi Juchnowieckiej i jej okolic.

20 września 2017 (środa)
godz. 17:00
VI piętro, audytorium
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A

Wstęp wolny
Fot. Mat. ks. S.Niewińskiego