Bibliotecznym tropem wydarzeń niepodległościowych w bibliotekach powiatu białostockiego

Dodana: 23 sierpień 2018 12:35

Bibliotecznym tropem wydarzeń niepodległościowych w bibliotekach powiatu białostockiego.

 

„Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać innym wspólne dobro – Ojczyznę”.

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

 

Historia Polski jest barwna i ciekawa, pełna  dramatycznych  wydarzeń. Z okazji 100 lat niepodległości Polski, biblioteki z powiatu białostockiego w 2018 roku zaplanowały różnorodne działania związane
z danym wydarzeniem. Prawie wszystkie placówki z poszczególnych gmin włączyły się  do zaakcentowania tego wydarzenia w swoich środowiskach. Jest to  okazja do wspólnego okazywania radości z życia w niepodległym kraju. Zaplanowano wiele różnorodnych wydarzeń przez cały rok   dla uczczenia tak ważnej daty.  Biblioteki skierowały je  do wszystkich grup odbiorców usług  bibliotecznych od najmłodszych do najstarszych. Realizowane  działania mają charakter: edukacyjny, informacyjny, wychowawczy, kulturalny, promujące czytelnictwo, jak i przybliżające lokalne dziedzictwo.  Zaplanowano je przez  cały rok. Spotkania pozwolą uczestnikom na zabawę, jak i czegoś nauczą, np.  Noc Bibliotek (w czerwcu 2018 roku) realizowana była pod hasłem „RzeczpospoCzyta”. Szereg zaplanowanych imprez bibliotecznych  będzie ukazywać polską literaturę, sztukę, przyrodę, jak i historię. Staną się one kanwą dla wielu niekonwencjonalnych, nieszablonowych  działań.

W bibliotecznym kalendarzu pracownicy bibliotek w/w obszaru działania odnotowali liczne  inicjatywy  związane z daną tematyką  już w 2017 roku. Rozpoczęto je od  konkursu powiatowego ph. „100–lecie Odzyskania Niepodległości w naszej Małej Ojczyźnie”, polegającym na wykonaniu plakatu związanym z tym zdarzeniem.  Do organizatora wpłynęło 58 prac plastycznych. Zwyciężył plakat z gminy Zabłudów. I ta praca (wysoko oceniona przez powołane jury konkursowe) była i jest eksponowana we wszystkich instytucjach w powiecie. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się w Punkcie Usług Turystycznych w Supraślu przy współpracy Książnicy Podlaskiej, Starostwa Powiatu Białostockiego oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddziału Białostockiego.

W poszczególnych bibliotekach gminnych uroczystości związane  z odzyskaniem niepodległości na dobre wpisały się w kalendarz wydarzeń. Działania te od samego początku cieszą się dużym zainteresowaniem i przychylnością czytelników bibliotek. Biblioteki realizowały szereg przedsięwzięć tematycznych nie zapominając  również  o  propagandzie wizualnej: opracowywano  szereg  zaproszeń, plakatów, ulotek, folderów dotyczących danych wydarzeń.

Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego ma też swój skromny udział w realizacji kilku wydarzeń związanych z  Niepodległością  przy współpracy z  koalicjantami tj. bibliotekami samorządowymi, Starostwem Powiatu Białostockiego oraz szkołami. Zaplanowane przedsięwzięcia skierowane były i są  do bibliotekarzy,  dzieci  i młodzieży, w różnych odstępach  czasowych. Rozpoczęliśmy   od  lutego 2018 r., a zakończymy w grudniu 2018. Staraliśmy  się  różnymi drogami odnaleźć klucz do naszej wspólnej przyszłości. Począwszy od  wspomnień,  wykładów, relacji, szukaliśmy tropów, wyznaczających ścieżkę dla uzyskania Niepodległości  Polski.  Zaplanowane wydarzenia  są  ciekawą lekcją lokalnego patriotyzmu.

Przedstawiony wykaz ukazuje zrealizowane   i  zaplanowane  przedsięwzięcia  w  bibliotekach samorządowych   na terenie powiatu białostockiego. Zestawienie powstało  w oparciu o  przesłane informacje  dotyczące wydarzeń niepodległościowych, które były lub będą realizowane
w  poszczególnych bibliotekach samorządowych.  Zestawienie rozpoczęto od Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego, po niej informacje  zaprezentowało 13 bibliotek samorządowych w powiecie białostockim (w układzie alfabetycznym gmin). W niektórych gminach wyszczególniono przy wydarzeniu nazwę miejscowości, gdzie było ono realizowane.

 

Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego Książnicy Podlaskiej w Białymstoku :

 • szkolenie bibliotekarzy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gródku ph. „Biblioteki inspirują – akcentując wydarzenia i rocznice historyczne i literackie” podczas którego odbył się wykład  Jarosława Górskiego pt. „Polska niepodległa jako projekt pisarzy i artystów”, luty 2018 r.
 • spotkania z dziećmi w ramach  IV edycji „Przystanku z książką  w bibliotece”, gdzie  in. zrealizowano blok tematyczny  pt. „100 lat temu” w pięciu bibliotekach (Poświętnem, Łapach, Uhowie, Choroszczy, Wasilkowie) z udziałem Wioletty Piaseckie, czerwiec 2018 r.;
 • zaproponowała bibliotekom pokłosie ubiegłorocznego konkursu powiatowego pt. „100–lecie Odzyskania niepodległości w naszej Małej Ojczyźnie”, w formie wypożyczenia prac  plastycznych z kotylionami  patriotycznymi;
 • konkurs powiatowy skierowany do młodzieży „Niepodległa nasza Mała Ojczyzna – puzzle patriotyczne” zaplanowany listopad 2018 roku, w Miejskiej Bibliotece Publicznej
  w Wasilkowie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy:

 • konkurs recytatorski „Słowo o Polsce niepodległa 2018”, kwiecień 2018;
 • „Patriotyczny rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników oraz sympatyków słowa pisanego

 i   rowerów”, maj 2018;

 • IV edycja „Przystanek z książką w bibliotece” - 100 lat temu..., 2018;
 • „Noc Bibliotek”, czerwiec 2018.

Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej:

 • konkurs na prezentację multimedialną ph. „Czarna Białostocka - tu mieszkam, tu żyję”, podsumowanie, maj 2018.

Biblioteka Publiczna w Gródku:

 • „Polska niepodległa jako projekt pisarzy i artystów”, wykład J. Górskiego podczas szkolenia bibliotekarzy z powiatu białostockiego, luty 2018;
 • spotkania z przedszkolakami nt. patriotyzmu  dla najmłodszych, lipiec 2018 (Gródek);
 • konkurs „Poezja patriotyczna dla dzieci”, wrzesień 2018 (Filia w Załukach);
 • konkurs plastyczny dla dzieci młodszych „Józef Piłsudski i jego Kasztanka”, październik 2018 (Gródek i Filia w Załukach);
 • ekspozycje okolicznościowe związane z 100 rocz. Niepodległości, październik- listopad 2018 (Gródek i Filia w Załukach).

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy:

 • plebiscyt „Sto książek na 100-lecie”- głosowanie mieszkańców gminy na ulubioną książkę, luty- grudzień 2018 ( Łapy);
 • „Moja Mała Ojczyzna” – spotkania promujące regionalnych twórców, luty- grudzień 2018;
 • cykliczne spotkania w 2018 roku ph. „Polska – moja ojczyzna” – z przedszkolakami, w tym również warsztaty (Łapy, Daniłowo);
 • „Niepodległa Polska w oczach mieszkańców Uhowa”- cykl zajęć dla mieszkańców Uhowa, luty-grudzień 2018 rok;
 • wystawa „Polskie symbole narodowe”, maj 2018 (Łapy);
 • rajd rowerowy Odjazdowy bibliotekarz pod hasłem „Szlakiem niepodległości”, czerwiec 2018 (Łapy);
 • XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Czytanie łączy pokolenie”, czerwiec 2018 (Łapy i filie biblioteczne);
 • spotkania z dziećmi w ramach  IV edycji „Przystanku z książką  w bibliotece”, gdzie  in. zrealizowano blok tematyczny  pt. „100 lat temu”, 5.06.2018 w Łapach i Uhowie;
 • narodowe czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, wrzesień (Łapy);
 • „W polskim żyję kraju” – konkurs plastyczny, październik, (Płonka Kościelna);
 • „Co wiem o mojej Ojczyźnie” – quiz dla uczniów, październik (Płonka Kościelna);
 • „Jak Polska walczyła o niepodległość” – konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną, październik (Płonka Kościelna);
 • „Niepodległość i tradycje narodowe” – wystawa, listopad (Łapy);
 • „Spotkanie z historią” – prelekcja historyka dla mieszkańców Łap, listopad (Łapy).

Gminna Biblioteka Publiczna w Michałowie:

 • spotkanie edukacyjne z przedszkolakami na temat niepodległości i patriotyzmu, luty 2018;
 • przedstawienie teatralne dla dzieci „Moja ojczyzna” o symbolach narodowych, marzec 2018;
 • wystawa użyczona przez Muzeum Pamięci Sybiru „Sybir ich połączył” o losach ludności Podlasia wywiezionych na Syberię i do Kazachstanu, marzec-kwiecień 2018;
 • konkurs plastyczny „Marszałek Józef Piłsudski w oczach dzieci”, kwiecień-maj 2018.

Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem:

 • zajęcia edukacyjno-plastyczne w klasach III szkoły podstawowej w ramach projektu patriotycznego „Kierunek: Patriotyzm”, realizowany w okresie marzec-wrzesień 2018 r.;
 • wystawy prac plastycznych „Kierunek: Patriotyzm”, kwiecień- czerwiec 2018;
 • konkurs na „Album symboli narodowych”, kwiecień-listopad 2018;
 • udział w konkursie recytatorskim patriotycznym dla dzieci młodszych (współpraca
  z biblioteką szkolną), maj 2018;
 • IV edycja „Przystanek z książką w bibliotece” - 100 lat temu... Spotkanie z Wioletta Piasecką, czerwiec 2018;
 • podczas „Nocy Bibliotek” realizowano: „Sklejkę niepodległościową” (zajęcia na wzór sklejek poetyckich), oraz grę planszową „Niepodległa nasza Polska”, czerwiec 2018.

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Supraślu

 • biblioteka współorganizowała ze szkołą podstawową , gminny konkurs recytatorski poezji patriotycznej pod hasłem „Kiedy myślę: Ojczyzna”, czerwiec 2018 ;
 • biblioteka włączyła się w projekt realizowany przez  Przedszkole Samorządowe w Supraślu ph. „Tygodzień  z książką patriotyczną”, kwiecień –maj  2018;
 • ekspozycja zbiorów dotyczących naszej ojczyzny - języka, ciekawostek geograficznych, przyrodniczych i historycznych oraz ważnych postaci,  maj- październik 2018;

Miejska Biblioteka Publiczna w Surażu:

 • konkurs recytatorski „Katyń w poezji” zrealizowany wspólnie z biblioteką szkolną, kwiecień 2018;
 • festyn Grodzisko ph. „100 lat niepodległości”, realizowany wspólnie z MGOK, czerwiec 2018;
 • ekspozycja prac dzieci dotycząca Niepodległości, wrzesień 2018.

Gminna Biblioteka Publiczna w Turośni Kościelnej:

 • spotkania czytelnicze o tematyce patriotycznej skierowane do przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej, czerwiec–listopad 2018;
 • konkurs plastyczny: „Nasza Ojczyzna” dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, listopad 2018;
 • małe ekspozycje o tematyce historycznej, styczeń-grudzień 2018;
 • lekcja biblioteczna dla dzieci o symbolach narodowych, październik 2018;
 • pogadanka o Polsce i odzyskaniu niepodległości z udziałem młodzieży i osób dorosłych, listopad 2018;
 • dyskusja nad książką „Kromka chleba” członków Dyskusyjnego Klubu Książki, październik 2018;
 • udział w Narodowym Czytaniu - czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego przez młodzież gimnazjum, wrzesień 2018.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Glogera w Tykocinie:

 • „Symbole patriotyczne” – pogadanka prowadzona przez historyka – pasjonata, marzec 2018;
 • „Lekcja historii zawarta w poezji” - czytanie wierszy z uczniami szkoły podstawowej, maj 2018.

 Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie

 • IV edycja "Przystanek z książką w bibliotece" - 100 lat temu... Spotkanie z Wioletta Piasecką,  czerwiec 2018 (Wasilków);
 • utworzenie kącika patriotycznego dla najmłodszych czytelników pt.” Na 100- Niepodległa” (gry, książki, rysunki), maj -listopad 2018 (Wasilków);
 • ekspozycja „Mój kotylion-nasza Niepodległa”, lipiec –październik 2018 (Studzianki)
 • realizacja projektu Fundacji im. J.K. Steczkowskiego w ramach programu „Na 100 Niepodległa”, tytuł projektu „Moja Niepodległość” - patriotyczny escape room w bibliotece, warsztaty twórcze wykonywania kotylionów z włóczki, warsztaty fotograficzne, wrzesień –listopad 2018 (Wasilków);
 • wspólnie z Książnicą Podlaską - Biblioteką Publiczną Powiatu Białostockiego „Obchody powiatowe 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę” ph. „Patriotyczne puzzle”, listopad 2018 (Wasilków).

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie:

 • Noc Bibliotek pod hasłem „RzeczpospoCzyta 2018”, podczas której Aleksander Polikarp snuł wspomnienia pt. „Historia Miasta i Ludzi w Zabłudowie” czerwiec 2018;
 • warsztaty pt. „Moje miasto za 100 lat”. Elementem towarzyszącym była makieta oraz wystawa fotograficzna, czerwiec 2018.

 

Biblioteka Publiczna Gminy Zawady:

 • pogadanka nt. 100-lecia odzyskania niepodległości połączona w wykonywaniem kotylionów w barwach narodowych i czytanie poezji niepodległościowej, 15.06.2018;
 • GBP jest współorganizatorem uroczystości związanych  z upamiętnieniem   rocznicy  odzyskania niepodległości  w  gminie Zawady, czerwiec-listopad  2018 .

 

 

Opracowała:

Małgorzata Rokicka –Szymańska

(kier. Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego

Książnicy Podlaskiej im. Ł.Górnickiego w Białymstoku)