7 grudnia 2016 – spotkanie bibliotekarzy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Turośni Kościelnej.

Dodana: 9 grudzień 2016 11:59

naglowek

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego) w koalicji z Gminnym Ośrodkiem Kultury Biblioteką Publiczną w Turośni Kościelnej oraz Starostwem Powiatu Białostockiego  zorganizowała spotkanie bibliotekarzy powiatu białostockiego ph. „Motyw folkloru w literaturze – tradycja i współczesność”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Biblioteki w dawnym Dworku Myśliwskim z 2 połowy XVIII wieku. W seminarium z akcentami bożonarodzeniowymi uczestniczyli  bibliotekarze publiczni z powiatu białostockiego, przedstawiciele Książnicy Podlaskiej oraz Starostwa Powiatu Białostockiego, a także wójt gminy.

W programie:

 • „Jubileusz 60 –lecia Biblioteki w Turośni Kościelnej”-  Grzegorz Jakuć (wójt gminy Turośń Kościelna),
 • Wyróżnienie wójta gminy Turośń Kościelna tytułem „Przyjaciela bibliotek” przez Książnicę Podlaską,
 • „Działanie w partnerstwie:  biblioteczno-domo–kulturowe ” – Bożena Bieryło (dyr. GOKBP) oraz Alina Kowalczuk (kier. GBP w Turośni Kościelnej),
 • „Motyw folkloru w literaturze – tradycja i współczesność”- dr Michał Siedlecki (Książnica Podlaska w Białymstoku),
 • „Odcienie twórczości poetki lokalnej”-  Danuta Dunaj (poetka lokalna),
 • „Niech magia świąt Bożego Narodzenia wypełni ciepłem nasze spotkanie”- Małgorzata Rokicka-Szymańska( Książnica Podlaska w Białymstoku), Agnieszka Polińska (Starostwo Powiatu Białostockiego),
 • „Kazimierz z Uhowa nad Narwią” – prezentacja  działań Kazimierza  Warpechowskiego (twórca ludowy),
 • „Merytoryczne zobowiązania  i wstępne plany na 2017 rok” – Małgorzata Rokicka-Szymańska, Joanna Trusiuk (Książnica Podlaska w Białymstoku).

Cyklicznie co roku Książnica Podlaska, w tym również Biblioteka Powiatu Białostockiego wspólnie ze Starostwem Powiatu Białostockiego,  podziękowała wybranym bibliotekarzom
z powiatu białostockiego, za ich pracowitość  i kreatywność. Wyróżniono:

 • Barbarę Bajdę (B.P.M. i G. Łapy) - za stworzenie wyjątkowego klimatu integracji zawodowej, realizację szeregu inicjatyw na rzecz środowiska łapskiego, a także za współpracę ponadlokalną,
 • Elżbietę Wróblewską (M.-G.C.K.B.P w Choroszczy) – za popularyzacje czytelnictwa oraz aktywizacje społeczno-kulturalna mieszkańców gminy Choroszcz,
 • Iwonę Wądołowską  (B.P.G. Zawady) -  za efektywność w łączeniu powierzonych zadań oraz za zaangażowanie w liczne inicjatywy popularyzujące czytelnictwo,

Jacka Brasławskiego (M.B.P. w Wasilkowie) – za zaangażowanie w wielu działaniach o charakterze wielowymiarowym na rzecz Biblioteki w Wasilkowie.