3 sierpnia 2016 – posiedzenie komisji, konkursu powiatowego „Malowane pieśniami patriotycznymi”

Dodana: 9 sierpień 2016 08:36

posiedzenie  komisji, konkursu powiatowego  „Malowane pieśniami patriotycznymi”

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego – Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego w Białymstoku współorganizowała powiatowy konkurs plastyczny  „Malowane pieśniami patriotycznymi” wspólnie ze Starostwem Powiatu Białostockiego oraz przy wsparciu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddziału Białostockiego. Konkurs  skierowany był do bibliotek samorządowych z powiatu białostockiego. W lutym przekazano (drogą elektroniczną) do bibliotek gminnych regulamin konkursu, zapraszając je do udziału. Informacje o zaplanowanym przedsięwzięciu zamieszczono na stronie www Książnicy Podlaskiej, Starostwa Powiatu Białostockiego oraz niektórych bibliotek terenowych w/w obszaru.

            Do organizatora wpłynęło 47 prac plastycznych (z 15 gmin funkcjonujących na terenie powiatu) od uczestników z klas III-V szkoły podstawowej oraz pozakonkursowe cztery rysunki dzieci w wieku 5-6 lat. Nadesłane prace plastyczne o tematyce patriotycznej zainspirowane były 18. pieśniami opublikowanymi w „Śpiewniku pieśni patriotycznych. Jeszcze Polska nie zginęła”. Publikacja ta wydana została nakładem  Starostwa Powiatu Białostockiego. Dodatkowo załącznikiem do prac były kotyliony patriotyczne. W sumie wykonano 80 kokard w barwach narodowych.

            Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się 3 sierpnia 2016 roku w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

            W skład jury weszli przedstawiciele poszczególnych instytucji:

•          Jolanta Den  (Starostwo Powiatu Białostockiego) – przewodnicząca komisji,

•          Aneta Fidziukiewicz (Starostwo Powiatu Białostockiego) – członek,

•          Hubert Piętka (Książnica Podlaska im.Ł.Górnickiego ) – członek,

•          Agata Topolska (Książnica Podlaska im.Ł.Górnickiego) – członek (plastyk),

•          Anna Żarska – Kopras (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Białostocki)  – członek.

•          Małgorzata Rokicka – Szymańska (Książnica Podlaska – Biblioteka Publiczna    Powiatu Białostockiego) – współorganizator przedsięwzięcia.

 

            Komisja oceniając prace plastyczne oraz kokardy, wzięła pod uwagę oryginalność prac, walory artystyczne i estetyczne, a także zgodność z tematem konkursu.

            Laureaci z poszczególnych grup wiekowych otrzymają upominki i dyplomy. Wszystkie osoby i instytucje wytypowane do konkursu powiatowego otrzymają podziękowanie od Jury. Ponadto biblioteki publiczne szczególnie aktywne w powyższym przedsięwzięciu otrzymają  w formie wyróżnienia –  suveniry edukacyjne.

            Podsumowanie konkursu  połączone z ekspozycją prac odbędzie się w listopadzie
w Supraślu w Punkcie Usług Turystycznych w ramach obchodów święta 11 Listopada. Zaproszenia na podsumowanie konkursu przesłane zostaną do bibliotek terenowych oraz instytucji współpracujących