27 listopada 2017 – inauguracja Rady Młodzieżowej w Książnicy Podlaskiej.

Dodana: 4 grudzień 2017 08:35

Do Książnicy Podlaskiej w Białymstoku 27.XI.2017 przybyli  przedstawiciele młodzieży z pięciu szkół średnich z Białegostoku wraz z opiekunami m.in. : Zespołu Szkół Elektrycznych,  XIII LO, IV LO, V LO , XI LO. Wśród uczestników  spotkania było  8 uczniów i 1 nauczyciel  mieszkających w powiecie białostockim. Radę Młodzieżową powołano decyzją Pani Jolanty Gadek - Dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego. Rada to ciało o charakterze konsultacyjnym. Podstawowym jej zadaniem jest wypracowywanie oferty biblioteki skierowanej do młodych użytkowników, poszukiwanie bibliotecznych rozwiązań, formułowanie i precyzowanie   najistotniejszych potrzeb młodego czytelnika, a także integracja przedstawicieli lokalnych środowisk młodzieżowych.  Ma ona również za zadanie  promocję czytelnictwa wśród młodzieży i zachęcenie jej do uczestnictwa w kulturze. Posiedzenia Rady odbywać się będą raz na pół roku.

Pierwsze spotkanie było prowadzone przez: Jolantę Gadek – Dyrektor Książnicy Podlaskiej  oraz Małgorzatę Rokicką –Szymańską – kierownika Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego