26 października 2016 – szkolenie bibliotekarzy w GBP w Michałowie.

Dodana: 2 listopad 2016 13:30

naglowek

Bibliotekarze publiczni z powiatu białostockiego (30 osób) oraz przedstawiciele  Książnicy Podlaskiej, po raz kolejny w 2016 roku spotkali na szkoleniu zawodowym, tym razem
 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Michałowie. Wsparcia  przy realizacji  tego przedsięwzięcia udzieliło Starostwo Powiatu Białostockiego oraz Urząd Gminy
w Michałowie.

Program spotkania objął następujące zagadnienia:

• „Wyniki małych kroków bibliotecznych” – Teresa Rybińska (GBP  w Michałowie),

• wystąpienie z-cy Burmistrza Jerzego Chmielewskiego,

•„Relacja biblioteka - młody czytelnik” – Jarosław Żyliński (psycholog wychowawczy, pedagog),

• „Bibliotekarze dzielą się doświadczeniami” : Marta Sokólska (MBP w Tykocinie); Iwona Łaska (GBP w Zawadach); Elżbieta Mieleszko-Jarocka (GBP w Gródku),

•„Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”- Anna Żarska-Kopras (Książnica Podlaska w Białymstoku),

• „Zainspirujmy się. Różne aranżacje przestrzeni bibliotecznych”- Małgorzata Rokicka-Szymańska (Książnica Podlaska w Białymstoku).

 

W miłej, koleżeńskiej atmosferze uczestnicy spotkania pozyskali dodatkową wiedzę
w oparciu  o  znaną maksymę „Kreatywny bibliotekarz uczy się od innych”. Gospodarze doskonalenia zawodowego przekazali uczestnikom dużo życzliwości, a także upominków
 w postaci publikacji gminnych.