18 maja 2016 – konferencja bibliotekarzy publicznych w Suwałkach

Dodana: 28 czerwiec 2016 13:04

przemowa

W Starostwie Powiatowym w Suwałkach, które było współorganizatorem  przedsięwzięcia, odbyła się konferencja bibliotekarzy w ramach Bibliotecznej Ligii Powiatowej (z udziałem bibliotekarzy z powiatu: suwalskiego, łomżyńskiego i białostockiego) ph.„Książka cyfrowa i nowe technologie w budowaniu kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży”. 

Gospodarzem spotkania była Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w partnerstwie z: Biblioteką Powiatu Białostockiego oraz Miejską Biblioteką  Publiczną w Łomży. W szkoleniu uczestniczyło ponad 70 osób. Gości powitał Starosta Suwalski Szczepan Ołdakowski, który złożył wszystkim uczestnikom życzenia z okazji Święta Bibliotekarzy i Bibliotek, ponadto powinszowania przekazano od: Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Starosty Powiatu Białostockiego 
i Łomżyńskiego.

            Program  konferencji  :

  • prezentacja wyników sondażu powiatowego  pt. „Powiatowe inspiracje biblioteczne”   - Małgorzata  Rokicka-Szymańska ( kier. Biblioteki Powiatu Białostockiego),
  • spotkanie z Arturem Urbanowiczem - autorem powieści „Gałęziste”,
  • „Jak złowić czytelnika w sieci? Efektywne pozyskiwanie użytkowników 
    w bibliotekach publicznych XXI w.”- wykład Wojciecha Kowalewskiego (wykładowca  Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie),
  •  prezentacja Midicentrum – Kreatywnego Ośrodka Nauki i Technologii
     w Suwałkach, funkcjonującego  na ulicy Witosa 4A (interaktywnej  placówki dydaktycznej korzystającej  z nowoczesnych osiągnięć technologii informatycznych 
    w celu edukacyjnym).

            Po części merytorycznej uczestnicy spotkania  zwiedzili  Muzeum Okręgowe 
w Suwałkach (grupa z powiatu białostockiego) oraz Muzeum im. Marii Konopnickiej  
w Suwałkach (grupa  z powiatu łomżyńskiego).