16 czerwca 2016 – zakończenie cyklu warsztatów bibliotecznych „Rendez-vous z biblioteką”

Dodana: 29 czerwiec 2016 11:46

konferencja

Pomysłodawca warsztatów edukacyjnych Biblioteka Powiatu Białostockiego zaprosiła do współpracy Pana  Dominika Sołowieja (trenera  rozwoju osobistego i zawodowego, coacha, dziennikarza telewizyjnego  i publicystę), który  przeprowadził  cykl  warsztatów „Rendez-vous z biblioteką”,  skierowanych  do młodzieży z klas VI oraz uczniów szkół gimnazjalnych.

Cele  warsztatów:

 • zapoznanie uczniów z zasadami obowiązującymi w bibliotece i innych publicznych instytucjach kultury,
 • zmotywowanie uczniów do częstych odwiedzin biblioteki,
 • zachęcenie do czytania książek i periodyków  oraz innych zbiorów gromadzonych przez  książnice,
 • przedstawienie informacji o czytelnictwie mieszkańców powiatu białostockiego, korzystających  z usług  bibliotek publicznych powiatu,
 • nakreślenie trzech „sekretów sukcesu” w życiu każdego człowieka (w tym  jednym 
  z nich jest  czytanie, które procentuje i przynosi korzyści),
 • upowszechnienie  wiedzy o zasadach dobrego zachowywania się (bon tonu) 
  w miejscach publicznych,

Podczas  spotkań  wykorzystano  ćwiczenia aktywizujące w tym:  burze mózgów, dyskusje oraz  krótkie wykłady na w/w zagadnień. Warsztatom towarzyszyły  prezentacje multimedialne przygotowane przez moderatora.

Zajęcia 1,5 godzinne  przeprowadzono w miesiącach: maj – czerwiec  w bibliotekach publicznych powiatu białostockiego.

 W warsztatach wzięło  udział  6 bibliotek w gminach:

 • Ø Czarna Białostocka (28 uczestników)
 • Ø Wasilków (42 osoby)
 • Ø Łapy (48 uczniów)
 • Ø Turośń Kościelna (25 osób)
 • Ø Michałowo (24 uczniów)
 • Ø Supraśl (26  odbiorców)

W  sumie  w  przedsięwzięciu  uczestniczyło 193  uczniów.