10 maja 2017 – Dzień Bibliotekarza w Książnicy Podlaskiej

Dodana: 19 maj 2017 14:02

10 maja 2017 – Dzień Bibliotekarza w Książnicy Podlaskiej

 Zgodnie z  wieloletnią  tradycją Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego zorganizowała 10 maja 2017  uroczysty Dzień Bibliotekarza w siedzibie instytucji.

Program spotkania:

 • Inauguracja obchodów – Jolanta Gadek(dyrektor Książnicy Podlaskiej);
 • „Biblioteka. Oczywiście” – wystąpienie Elżbiety Stefańczyk ( pełnomocnik dyr.BN ds. współpracy z bibliotekami publicznymi , przewodnicząca Zarządu Głównego SBP);
 • wręczenie nagród Srebrnej Róży oraz ogłoszenie wyniku konkursu Podlaskiego Bibliotekarza Roku 2016;
 • koncert Światowe i polskie hity (w wykonaniu: Bernadetty Śliwoniuk, Piotra Ostrowskiego, Piotra Sawickiego)

Podczas spotkania wyróżniono kilku bibliotekarzy oraz osoby współpracujące  od wielu lat z  Książnicą Podlaską.

 Nagrodę Srebrnej Różę wręczono profesorowi Jarosławowi Ławskiemu,  natomiast dyplom Srebrnej Róży dostawali :

 • Elżbieta Stefańczyk (pełnomocnik dyr.BN ds. współpracy z bibliotekami publicznymi, przewodnicząca SBP Zarządu Głównego w Polsce) - za owocną współpracę na rzecz rozwoju bibliotekarstwa oraz wspieranie bibliotek publicznych województwa podlaskiego
 • Agnieszka Polińska (Starostwa Powiatu Białostockiego) - za nieustanne wspieranie Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego oraz bibliotek powiatu białostockiego
 • Anna Andrzejuk-Sawicka (GBP w Narwi) wraz z zespołem - za osiągnięcia w dziedzinie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na działalność biblioteki, trud włożony w modernizację placówki, oraz liczne inicjatywy promujące książkę i czytelnictwo w środowisku lokalnym;
 • Danuta Kamińska wraz z zespołem (GBP w Turośli)- za wzorowo przeprowadzoną komputeryzację biblioteki, działania popularyzujące wiedzę o regionie oraz upowszechnianie czytelnictwa;
 • Renata Igielska wraz z zespołem (MBP w Łomży)- za inicjowanie nowatorskich przedsięwzięć upowszechniających czytelnictwo oraz za nieustanne zaangażowanie w promocję książki i biblioteki;
 • Irena Piotrowska(MBP w Łomży - za sumienną, wzorową pracę bibliotekarską oraz zaangażowanie w utrzymaniu niezależnego statusu swej placówki bibliotecznej;
 • Annie Kułak (Książnica Podlaska) – za całokształt pracy bibliotecznej oraz za trud włożony w wdrożenie nowego systemu bibliotecznego Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku;
 • Małgorzata Walicka (Książnica Podlaska) – za intensywną pracę nad wdrożeniem nowego systemu bibliotecznego Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz za wkład wniesiony w promocję czytelnictwa.

Bibliotekarzem Roku 2016 została  Iwona Czyżewska z Książnicy Podlaskiej.

Nominowani bibliotekarze do tytułu Bibliotekarza Roku 2016 :

 • Elżbieta Kisło (MBP w Wasilkowie);
 • Grażyna Szulborska ( MBP w Bielsku Podlaskim);
 • Joanna Kisielewicz, Alicja Karczewska, Agnieszka Kazberuk (MBP w Hajnówce).

Imprezie towarzyszyła ekspozycja fotograficzna: „ Reministencje biblioteczne realizowane przez SBP Odział Bibliotekarzy 2016-201” autorstwa Krzysztofa Szymańskiego w galerii Książnicy Podlaskiej.