23 października 2017 –posiedzenie komisji konkursowej „100 lat odzyskania niepodległości w naszej Małych Ojczyznach” w Książnicy Podlaskiej.

Dodana: 24 październik 2017 11:27

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego( Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego) w Białymstoku współorganizowała powiatowy konkurs historyczno-plastyczny na plakat ph. „100-lecie odzyskania niepodległości w naszej Małej Ojczyźnie” ze Starostwem Powiatu Białostockiego oraz Filią Biblioteczną nr 9 KP przy wsparciu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego w Białymstoku. Konkurs skierowany był do bibliotek samorządowych z powiatu białostockiego oraz wybranej filii bibliotecznej Książnicy Podlaskiej. 

Do organizatora wpłynęło 58 prac plastycznych (z 11 gmin na 15 funkcjonujących na terenie powiatu oraz FB nr 9) od uczestników z klas V-VII szkoły podstawowej.

Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się 23 października 2017 roku w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

W skład jury weszli przedstawiciele poszczególnych instytucji:

  • Maria Roszkowska (artysta plastyk, emerytowany nauczyciel) – przewodnicząca komisji,
  • Julita Skiepko (Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatu Białostockiego) – członek,
  • Agnieszka Polińska (Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatu Białostockiego) Starostwo Powiatu Białostockiego) – członek,
  • Marta Kozłowska (Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego ) – członek,
  • Katarzyna Gaponiuk (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Białostocki) – członek

oraz

  • Małgorzata Rokicka–Szymańska (Książnica Podlaska – Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego) – współorganizator przedsięwzięcia.          

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 8 listopada 2017 roku w Punkcje Usług Turystycznych w Supraśl. Zaproszenia na podsumowanie konkursu przesłane zostaną do bibliotek terenowych oraz instytucji współpracujących.