10 października 2018 - spotkanie studyjne z bibliotekarzami powiatu ciechanowskiego.

Dodana: 11 październik 2018 11:28

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku gościła ponad 30-osobową grupę bibliotekarzy samorządowych z powiatu ciechanowskiego. Spotkanie studyjne miało charakter rewizyty bibliotekarzy z Podlasia, które zorganizowano w 2014 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddziału Białostockiego. Bibliotekarze z Książnicy Podlaskiej zaprezentowali funkcjonowanie poszczególnych odwiedzanych działów ww. instytucji. Ponadto przekazano informacje o działaniach  zaplanowanych w tym roku oraz zaprezentowano wydarzenia realizowane przez Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego i  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręgu i Oddziału Białostockiego.