Aktualności

 • Ponad 11 mln zł dla Powiatu Białostockiego na przeciwdziałanie skutkom Covid-19

  Ilustracja do artykułu a.jpg
  2020-09-04 11:09:07

  Powiat Białostocki znalazł się wśród trzech podlaskich samorządów z największym wsparciem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na przeciwdziałanie skutkom Covid-19 otrzymał 11,3 mln zł.

 • Centralna inauguracja roku szkolnego w Łapach

  Ilustracja do artykułu a.jpg
  2020-09-04 11:08:51

  W obecności uczniów klas pierwszych, zaproszonych gości, w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach zainaugurowano nowy rok szkolny. Były to centralne uroczystości, z udziałem Ministra Edukacji Narodowej.

 • Jubileusz prawosławnej parafii w Mostowlanach w gminie Michałowo

  Ilustracja do artykułu a.JPG
  2020-09-04 11:08:39

  W Mostowlanach obchodzono trzy jubileusze: 480-lecia istnienia Parafii Prawosławnej, 180-lecia budowy cerkwi parafialnej Św. Ap. Jana Teologa i 30-lecie kapłaństwa ks. proboszcza prot. Sławomia Jakimiuka. W obchodach z ramienia Powiatu Białostockiego uczestniczył wicestarosta Roman Czepe.

 • Uroczystości 40-lecia NSZZ „Solidarność” w Świętej Wodzie z udziałem wicestarosty

  Ilustracja do artykułu a.jpg
  2020-09-04 11:05:34

  W Sanktuarium w Świętej Wodzie sprawowana była uroczysta msza w 40 rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W uroczystości brał udział wicestarosta Roman Czepe¸ który w latach 80. był działaczem Związku.

 • Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego o zagrożeniach w nowym roku szkolnym

  Ilustracja do artykułu a.jpg
  2020-09-01 11:04:11

  Jak w nowym roku szkolnym zapewnić bezpieczeństwo uczniom, pracownikom szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych? Nad tym zastanawiali się członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 • Starosta na sesji Rady Gminy w Gródku

  Ilustracja do artykułu a.jpg
  2020-08-31 13:32:14

  Starosta Powiatu Białostockiego Jan Bolesław Perkowski i radny Henryk Suchocki byli gośćmi sesji Rady Gminy Gródek. Zgodnie z obietnicą, starosta odwiedził kolejną gminę, by przysłuchiwać się obradom radnych i poznawać problemy mieszkańców.

 • Uroczyste otwarcie drogi w Kościukach w gm. Choroszcz

  Ilustracja do artykułu DSC_0762 - 1.JPG
  2020-08-28 15:15:23

  Przebudowano blisko kilometrowy odcinek drogi powiatowej, biegnący przez wieś Kościuki w gminie Choroszcz. Jego modernizacja kosztowała ponad 2,7 mln, z czego ponad 1 mln zł stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

 • Ciągle aktywni w kulturze

  Ilustracja do artykułu a.JPG
  2020-08-28 15:04:29

  Z myślą o osobach niepełnosprawnych, Towarzystwo Walki z Kalectwem zorganizowało w Supraślu warsztaty, mające przybliżyć im tradycje rękodzielnicze i zielarskie. Zajęcia dofinansował Powiat Białostocki.

 • Inwestycje w DPS w Jałówce

  Ilustracja do artykułu a.jpg
  2020-08-25 07:21:41

  Jeszcze w tym roku w Domu Pomocy Społecznej „Jawor” powstaną kompleks sanitarny, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i zespół łazienek z wanną do hydroterapii. Zamontowana będzie też nowoczesna winda.

 • Konkursy z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina

  Ilustracja do artykułu ikona_PL.jpg
  2020-08-17 12:45:54

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach, organizowanych przez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Konkursy skierowane są wszystkich chętnych. Każdy znajdzie dla siebie intersującą tematykę.