Aktualności

 • Spotkanie z podróżnikiem Piotrem Malczewskim

  Miniaturka artykułu
  2016-08-12 14:25:44

  Dnia 16 kwietnia 2016 r. w Punkcie Usług Turystycznych w Supraślu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "WWW: wyjątkowi ludzie, wyjątkowe miejsca, wyjątkowe opowieści". Bohaterem spotkania był podróżnik i fotograf Piotr Malczewski, który zdał fascynującą relację z jego zimowej wyprawy nad Bajkał.

 • Wystawa pocztówki wielkanocnej

  Miniaturka artykułu
  2016-08-12 14:17:08

  Od dnia 24.03.2016 roku w Punkcie Usług Turystycznych "Bukowisko" w Supraślu można podziwiać prace uczniów szkół Powiatu Białostockiego.

 • Wernisaż wystawy Kazimierza Jankowskiego

  Miniaturka artykułu
  2016-08-12 14:03:14

  Dnia 19.03.2016 roku odbył się w Punkcie Usług Turystycznych w Supraślu wernisaż wystawy fotograficznej Kazimierza Jankowskiego "Nad Narwią i Biebrzą".

 • Zaproszenie na wernisaż wystawy Kazimierza Jankowskiego pn. "Nad Narwią i Biebrzą"

  Miniaturka artykułu
  2016-08-12 14:00:42

  Zaproszenie na wernisaż wystawy Kazimierza Jankowskiego pn. "Nad Narwią i Biebrzą"

 • ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

  Miniaturka artykułu
  2016-08-11 13:13:44

  Wojewódzkie Obchody Święta Wojska Polskiego w Białymstoku odbędą się 15 sierpnia na Rynku Kościuszki. W 1920 roku wojska polskie pokonały bolszewików na przedpolach Warszawy. Wspólnie uczcijmy Święto Wojska Polskiego.

 • Dzieci z Żytomierza na Ukrainie

  Miniaturka artykułu
  2016-08-10 12:28:26

  W związku ze Światowymi Dniami Młodzieży gościliśmy w Białymstoku w dn. 31.07. – 02.08.2016 r. 52-osobową grupę polskich dzieci z okolic Żytomierza na Ukrainie.

 • 27. Jarmark Dominikański

  Miniaturka artykułu
  2016-08-09 09:02:41

  Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zaprasza na XXVII Jarmark Dominikański. W niedzielę 14 sierpnia 2016 od 11:00 w Choroszczy w parku przy Muzeum Wnętrz Pałacowych moc atrakcji i straganów.

 • 3 sierpnia 2016 – posiedzenie komisji, konkursu powiatowego „Malowane pieśniami patriotycznymi”

  Miniaturka artykułu
  2016-08-09 08:36:26

  Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego – Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego w Białymstoku współorganizowała powiatowy konkurs plastyczny „Malowane pieśniami patriotycznymi” wspólnie ze Starostwem Powiatu Białostockiego oraz przy wsparciu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddziału Białostockiego.

 • SPRAWOZDANIE Z ROZWOJU CZYTELNICTWA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

  Miniaturka artykułu
  2016-08-09 08:27:06

  SPRAWOZDANIE Z ROZWOJU CZYTELNICTWA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU - POWIAT BIAŁOSTOCKI

 • Międzynarodowy Festiwal „Siabrouskaja Biasieda”

  Miniaturka artykułu
  2016-08-09 07:57:13

  Międzynarodowy Festiwal „Siabrouskaja Biasieda” odbył się 30 lipca 2016 roku w Leśnym amfiteatrze „Boryk” w Gródku. Jest to jedna z ważniejszych imprez o zasięgu międzynarodowym. Prezentowany był na niej dorobek kulturowy regionu oraz twórczość ludowa z głównym naciskiem na kulturę mniejszości białoruskiej.

 • Ogólnopolski Zlot członków Dyskusyjnych Klubów Książki we Wrocławiu

  Miniaturka artykułu
  2016-08-04 09:37:19

  Instytut Książki – chcąc uczcić 10-lecie istnienia Dyskusyjnych Klubów Książki oraz uświetnić wydarzenia zawiązane z bieżącą kadencją Wrocławia jako Światowej Stolicy Książki UNESCO – zorganizował wielkie artystyczne wydarzenie „Literacki Woodstock”.

 • Gra z Klimatem

  Miniaturka artykułu
  2016-08-03 12:03:44

  "Gra z Klimatem" dostępną na stronie http://www.wielkilas.com.pl.

 • Zaproszenie na seminarium informacyjne

  Miniaturka artykułu
  2016-07-26 07:44:13

  Zaproszenie na seminarium informacyjne dotyczące konkursu "Wojewódzka olimpiada aktywności wiejskiej"

 • Nadzwyczajne XXVIII posiedzenie Rady Powiatu Białostockiego

  Miniaturka artykułu
  2016-07-21 13:55:24

  Dnia 18 lipca 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 odbyło się nadzwyczajne XXVIII posiedzenie Rady Powiatu Białostockiego. Sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Radnych Klubu Prawo i Sprawiedliwość.

 • Międzynarodowy Festiwal „Siabrouskaja Biasieda”

  Miniaturka artykułu
  2016-07-20 08:23:02

  Siabrouskaja Biasieda to jedna z ważniejszych imprez o zasięgu międzynarodowym, prezentująca dorobek kulturowy regionu i twórczość ludową z głównym naciskiem na kulturę mniejszości białoruskiej. Impreza będzie miała charakter koncertu połączonego ze wspólną zabawą, w której uczestniczą wykonawcy i publiczność.

 • Konkurs „Żniwa mogą być bezpieczne” - 2016

  Miniaturka artykułu
  2016-07-14 11:24:41

  Jak każdego roku pod koniec lipca przychodzi czas na zebranie plonów całorocznej pracy rolników. Szczególnie ważny jest dla wszystkich obsługujących kombajny, prasy do słomy czy środki transportu zachowanie zasad bezpieczeństwa pracy, co zapobiega nieszczęśliwym zdarzeniom jakimi są wypadki w rolnictwie.Różnego typu urazy powodują co roku u wielu rolników utratę zdrowia, a nawet życia. Dlatego Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku zaprasza rolników prowadzących prace żniwne do corocznego konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne” – regulamin konkursu poniżej.

 • Spotkanie dotyczące projektu dot. zintegrowanego programu rozwoju systemu kształcenia

  Miniaturka artykułu
  2016-07-13 15:22:25

  W SIEDZIBIE Starostwa Powiatowego w Białymstoku odbyło się spotkanie dotyczące projektu: „ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZORIENTOWANEGO NA JAKOŚĆ I POTRZEBY REGIONALNEJ GOSPODARKI”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele powiatów województwa podlaskiego którzy, partnerzy projektu. Liderem zaś ma być Powiat Białostocki.

 • Modernizacja SP ZOZ w Łapach i siedziby Starostwa w Białymstoku.

  Miniaturka artykułu
  2016-07-13 15:10:48

  W dniu 11 lipca 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku odbyło się spotkanie którego celem była prezentacja dwóch koncepcji: - modernizacji i przebudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach - rozbudowy i modernizacji siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ulicy Borsuczej w Białymstoku

 • Wyniki naboru na partnera w ramach RPOWP 2014-2020

  Miniaturka artykułu
  2016-07-12 15:07:53

  W wyniku zakończenia procedury otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje, wynikającego z Działania 3.2.

 • ZSM oraz I Liceum w Łapach poznali swoich dyrektorów

  Miniaturka artykułu
  2016-07-12 14:28:20

  Od 1 września do 2016 do 31 sierpnia 2021 roku stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach będzie sprawował ponownie Dariusz Wincenciak, natomiast w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach po przejściu na emeryturę poprzedniej dyrektor, jej miejsce zajmie Dorota Kondratiuk. Życzymy im sukcesów w pracy zawodowej oraz osobistej satysfakcji z wykonywanych obowiązków.