Aktualności

 • Uroczyste otwarcie drogi w Kościukach w gm. Choroszcz

  Ilustracja do artykułu DSC_0762 - 1.JPG
  2020-08-28 15:15:23

  Przebudowano blisko kilometrowy odcinek drogi powiatowej, biegnący przez wieś Kościuki w gminie Choroszcz. Jego modernizacja kosztowała ponad 2,7 mln, z czego ponad 1 mln zł stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

 • Ciągle aktywni w kulturze

  Ilustracja do artykułu a.JPG
  2020-08-28 15:04:29

  Z myślą o osobach niepełnosprawnych, Towarzystwo Walki z Kalectwem zorganizowało w Supraślu warsztaty, mające przybliżyć im tradycje rękodzielnicze i zielarskie. Zajęcia dofinansował Powiat Białostocki.

 • Inwestycje w DPS w Jałówce

  Ilustracja do artykułu a.jpg
  2020-08-25 07:21:41

  Jeszcze w tym roku w Domu Pomocy Społecznej „Jawor” powstaną kompleks sanitarny, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i zespół łazienek z wanną do hydroterapii. Zamontowana będzie też nowoczesna winda.

 • Konkursy z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina

  Ilustracja do artykułu ikona_PL.jpg
  2020-08-17 12:45:54

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach, organizowanych przez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Konkursy skierowane są wszystkich chętnych. Każdy znajdzie dla siebie intersującą tematykę.

 • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

  Ilustracja do artykułu komisjaporz.png
  2020-08-13 07:45:17

  W dniu 17 sierpnia 2020 roku o godzinie 15:30 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

 • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

  Ilustracja do artykułu komisjabudrz.png
  2020-08-13 07:43:17

  17 sierpnia 2020 roku o godzinie 15:30 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

 • XXXI sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

  Ilustracja do artykułu sesja.png
  2020-08-12 11:58:02

  18 sierpnia 2020 roku o godz. 10:00 odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym

 • Ogłoszenie o o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

  Ilustracja do artykułu indeks.png
  2020-08-11 12:45:39

  Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Jurowce, gm. Wasilków, oznaczonej numerem geodezyjnym 1069/7 o pow. 0,0993 ha

 • UWAGA objazd w zw. z przebudową drogi Białystok - Sowlany

  Ilustracja do artykułu objazdy.jpg
  2020-08-06 14:24:01

  W dniach 12-13 sierpnia nieprzejezdny będzie fragment przebudowywanej drogi powiatowej, prowadzący od ul.42 Pułku Piechoty w Białymstoku do ul. Św. Krzyża w Sowlanach. Drogowcy będą wylewać tam asfalt, kierowcy będą musieli korzystać z objazdów.

 • Odnawialne źródła energii w DPS w Jałówce

  Ilustracja do artykułu 20200804_120009.jpg
  2020-08-06 14:23:50

  Dom Pomocy Społecznej w Jałówce będzie mieć dwie instalacje, które pozwolą na podgrzewanie wody i wytwarzanie prądu. Dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wraz z jej ogrodzeniem powierzono firmie AZEnergia z Łukowa.

 • Konsultacje społeczne w związku z pracami na torach

  Ilustracja do artykułu Projekt bez tytułu (10).png
  2020-08-06 14:22:47

  W związku z planowanymi przez PKP PLK S.A pracami na linii kolejowej Białystok – Sokółka – Kuźnica z uwzględnieniem dobudowy drugiego toru na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica, Spółka Aurus Asper prowadzi konsultacje społeczne.

 • Projekt wartości 4 mln zł w dwóch szkołach Powiatu Białostockiego

  Ilustracja do artykułu 20200804_101434.jpg
  2020-08-05 13:36:44

  Podniesie się jakość kształcenia w Zespole Szkół Mechanicznych i Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach. Doposażone będą pracownie obu szkół, młodzież będzie mieć m.in. zajęcia dydaktyczne i doradztwo zawodowe, a nauczyciele skończą studia podyplomowe. Wszystko to dzięki wsparciu z UE.

 • Nowa sala obsługi interesantów Wydziału Komunikacji

  Ilustracja do artykułu 20200731_143228 - 1.jpg
  2020-08-03 13:59:38

  Sala mieści się na parterze urzędu przy ul. Borsuczej 2, jest klimatyzowana. Wcześniej była tam sala konferencyjna. Po remoncie jest tam 11 stanowisk obsługi i kasa.

 • Konkurs Żniwa mogą być bezpieczne 2020

  Ilustracja do artykułu zniwa.jpg
  2020-07-29 14:48:26

  Na prośbę Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku, informujemy że trwa konkurs „Żniwa mogą być bezpieczne – w obiektywie 2020”. W związku z pandemią formuła tegorocznego konkursu jest nieco inna.

 • Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej i domów pomocy społecznej w związku z pandemią

  Ilustracja do artykułu a.jpg
  2020-07-28 07:59:42

  Podlaskie samorządy otrzymają na ten cel łącznie prawie 4,5 mln zł. Umowy w tej sprawie podpisano w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. W spotkaniu wzięli udział starosta Jan Bolesław Perkowski i wicestarosta Roman Czepe.

 • Dotacje z budżetu Powiatu Białostockiego na poprawę bezpieczeństwa

  Ilustracja do artykułu a.jpg
  2020-07-24 15:08:47

  Blisko 300 tys. zł wyniosły w sumie dotacje na poprawę bezpieczeństwa, przyznane w tym roku z budżetu Powiatu Białostockiego. Czeki potwierdzające przyznane fundusze, odebrali w OSP Klepacze przedstawiciele 15 jednostek i gmin. Pieniądze przyznano m.in. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, ubrań ochronnych czy remonty remiz.

 • Projekt Czas na Tradycję – wizyta w Tykocinie

  Ilustracja do artykułu a.JPG
  2020-07-24 07:45:59

  Wspólnie z radnymi starosta odwiedza gminy powiatu białostockiego i ich mieszkańców, by poznawać lokalne tradycje. Kolejną odwiedzoną gminą po Gródku był Tykocin.

 • Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

  Ilustracja do artykułu ogolne.png
  2020-07-22 10:58:20

  Oferta realizacji zadania publicznego pt. „Ciągle aktywni w kulturze” złożona przez Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem z siedzibą ul. Szkolna 5, 16-001 Księżyno. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dot. złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać na adres e-mailowy: m.korolczuk@st.bialystok.wrotapodlasia.pl lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Białymstoku do dnia 29.07.2020 r.

 • Wstrzymanie ruchu na drodze Jaryłówka - Łużany

  Ilustracja do artykułu b.jpg
  2020-07-17 13:28:20

  Z powodu prac przy budowie drogi od poniedziałku 20.07.2020 r. do czwartku 23.07.2020 r. zamknięty dla ruchu będzie 2,5 km fragment od wsi Jaryłówka do wsi Łużany.

 • Umowa w sprawie dofinansowania remontu WTZ Nowa Wola

  Ilustracja do artykułu a.jpg
  2020-07-17 09:25:34

  Pomieszczenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli będzie wyremontowany. Umożliwi to dofinansowanie, przekazane przez Zarząd Powiatu Białostockiego.