Aktualności

 • Zaproszenie na seminarium informacyjne

  Zaproszenie na seminarium informacyjne
  2016-07-26 07:44:13

  Zaproszenie na seminarium informacyjne dotyczące konkursu "Wojewódzka olimpiada aktywności wiejskiej"

 • Nadzwyczajne XXVIII posiedzenie Rady Powiatu Białostockiego

  zarząd rady powiatu
  2016-07-21 13:55:24

  Dnia 18 lipca 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 odbyło się nadzwyczajne XXVIII posiedzenie Rady Powiatu Białostockiego. Sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Radnych Klubu Prawo i Sprawiedliwość.

 • Międzynarodowy Festiwal „Siabrouskaja Biasieda”

  Siabrouskaja plakat
  2016-07-20 08:23:02

  Siabrouskaja Biasieda to jedna z ważniejszych imprez o zasięgu międzynarodowym, prezentująca dorobek kulturowy regionu i twórczość ludową z głównym naciskiem na kulturę mniejszości białoruskiej. Impreza będzie miała charakter koncertu połączonego ze wspólną zabawą, w której uczestniczą wykonawcy i publiczność.

 • Konkurs „Żniwa mogą być bezpieczne” - 2016

  Laureat spod Korycina
  2016-07-14 11:24:41

  Jak każdego roku pod koniec lipca przychodzi czas na zebranie plonów całorocznej pracy rolników. Szczególnie ważny jest dla wszystkich obsługujących kombajny, prasy do słomy czy środki transportu zachowanie zasad bezpieczeństwa pracy, co zapobiega nieszczęśliwym zdarzeniom jakimi są wypadki w rolnictwie.Różnego typu urazy powodują co roku u wielu rolników utratę zdrowia, a nawet życia. Dlatego Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku zaprasza rolników prowadzących prace żniwne do corocznego konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne” – regulamin konkursu poniżej.

 • Spotkanie dotyczące projektu dot. zintegrowanego programu rozwoju systemu kształcenia

  Przemowa Pani Wicestarosty
  2016-07-13 15:22:25

  W SIEDZIBIE Starostwa Powiatowego w Białymstoku odbyło się spotkanie dotyczące projektu: „ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZORIENTOWANEGO NA JAKOŚĆ I POTRZEBY REGIONALNEJ GOSPODARKI”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele powiatów województwa podlaskiego którzy, partnerzy projektu. Liderem zaś ma być Powiat Białostocki.

 • Modernizacja SP ZOZ w Łapach i siedziby Starostwa w Białymstoku.

  prezentacja powodów modernizacji starostwa
  2016-07-13 15:10:48

  W dniu 11 lipca 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku odbyło się spotkanie którego celem była prezentacja dwóch koncepcji: - modernizacji i przebudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach - rozbudowy i modernizacji siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ulicy Borsuczej w Białymstoku

 • Wyniki naboru na partnera w ramach RPOWP 2014-2020

  Ilustracja do artykułu herb(glowna).png
  2016-07-12 15:07:53

  W wyniku zakończenia procedury otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje, wynikającego z Działania 3.2.

 • ZSM oraz I Liceum w Łapach poznali swoich dyrektorów

  Nowi Dyrektorzy szkół w Łapach
  2016-07-12 14:28:20

  Od 1 września do 2016 do 31 sierpnia 2021 roku stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach będzie sprawował ponownie Dariusz Wincenciak, natomiast w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach po przejściu na emeryturę poprzedniej dyrektor, jej miejsce zajmie Dorota Kondratiuk. Życzymy im sukcesów w pracy zawodowej oraz osobistej satysfakcji z wykonywanych obowiązków.

 • Podlaska Agroliga 2016- znamy zwycięzców.

  wręczenie nagrod
  2016-07-11 08:46:24

  PHU Optima z Kleosina zdobyła tytuł I Wicemistrza Agroligii 2016 w kategorii firmy- zaszczytny tytuł oraz trofeum p. Pawłowi Wyszyńskiemu – właścicielowi przedsiębiorstwa wręczył Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego.

 • Dni Supraśla

  plakat z harmonogramem dni suprasla
  2016-07-11 08:40:30

  Harmonogram Dni Supraśla