Aktualności

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego rozpoczął wdrażanie elektronicznego systemu naboru wniosków ...

  Ilustracja do artykułu herb(glowna).png
  2016-12-16 14:25:54

  Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego rozpoczął wdrażanie elektronicznego systemu naboru wniosków w zakresie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Województwa Podlaskiego.

 • Uczeń Technikum w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej znowu w gronie najlepszych.

  Uczeń Technikum w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej znowu w gronie najlepszych.
  2016-12-16 13:22:06

  14.12.2016r. Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku wyróżnił 121 uczniów z Podlasia, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce w swoich szkołach oraz mogą poszczycić się szczególnymi sukcesami naukowymi, artystycznymi, sportowymi czy działalnością w wolontariacie. Podczas uroczystej gali w VIII LO w Białymstoku nasz uczeń Piotr Matląg otrzymał dyplom potwierdzający przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowe i średnią ocen 5,91. Piotr Matląg był zwycięzcą w Wojewódzkim Konkursie „IT in ENGLISH” pod honorowym patronatem Prezydenta Białegostoku i Rektora Politechniki Białostockiej.

 • 14 grudnia 2016 – zakończenie akcji „Bliżej książki, bliżej biblioteki” w bibliotekach powiatu białostockiego.

  14 grudnia 2016 – zakończenie akcji „Bliżej książki, bliżej biblioteki” w bibliotekach 
powiatu białostockiego.
  2016-12-16 09:13:29

  Książnica Podlaska – Biblioteka Powiatu Białostockiego przez cały 2016 rok realizowała cykliczne spotkania w ramach akcji: „Bliżej książki, bliżej biblioteki”, skierowanej do wszystkich zainteresowanych z powiatu białostockiego (i nie tylko) działalnością biblioteczną. Ostatnie dwa spotkania o tematyce bożonarodzeniowo – bibliotecznej, współrealizowano w Filiach Bibliotecznych gm. Łapy (w: Uhowie i Płonce Kościelnej), na które zaproszono również Annę Bayer (pedagoga, poetkę, instruktora teatralnego).

 • „SMART GIMNAZJUM”

  turniej "smart gimnazjum"
  2016-12-15 13:42:38

  I Liceum Ogólnokształcące w Łapach przeprowadziło turniej skierowany do uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych gmin: Łapy, Sokoły, Suraż i Poświętne. Polegał on na zespołowym wykonaniu zadań, sprawdzających wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole gimnazjalnej z przedmiotów: biologia, język angielski, matematyka, historia, język polski, chemia i geografia. Uczestnicy wykazywali się wiedzą interdyscyplinarną, wyobraźnią, kreatywnością oraz poczuciem humoru.

 • Ty też możesz być przedsiębiorcą - załóż firmę i spełnij swoje marzenia!

  Ilustracja do artykułu naglowek.jpg
  2016-12-09 14:46:53

  Informujemy, że Projekt pt. „Liderzy Przedsiębiorczości” złożony przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Białymstoku w partnerstwie z Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, Krajową Izbą Gospodarczą Centrum Promocji Sp. Z o.o., Powiatem Białostockim i Gminą Łap otrzymał dofinansowanie w ramach działania 2.3. Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 • Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych ŁAPY KOŁPAKI i UHOWO, gm. Łapy

  Ilustracja do artykułu herb(glowna).png
  2016-12-09 14:05:37

  INFORMACJA STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych ŁAPY KOŁPAKI i UHOWO, gm. Łapy

 • Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego PROTASY, gm. Zabłudów

  Ilustracja do artykułu herb(glowna).png
  2016-12-09 14:03:23

  INFORMACJA STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 08 grudnia 2016 roku w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego PROTASY, gm. Zabłudów

 • Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego ŁUBNIKI, gm. Zabłudów

  Ilustracja do artykułu herb(glowna).png
  2016-12-09 14:00:14

  INFORMACJA STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 08 grudnia 2016 roku w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego ŁUBNIKI, gm. Zabłudów

 • 7 grudnia 2016 – spotkanie bibliotekarzy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Turośni Kościelnej.

  7 grudnia 2016 – spotkanie bibliotekarzy w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Turośni Kościelnej.
  2016-12-09 11:59:20

  Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego) w koalicji z Gminnym Ośrodkiem Kultury Biblioteką Publiczną w Turośni Kościelnej oraz Starostwem Powiatu Białostockiego zorganizowała spotkanie bibliotekarzy powiatu białostockiego ph. „Motyw folkloru w literaturze – tradycja i współczesność”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Biblioteki w dawnym Dworku Myśliwskim z 2 połowy XVIII wieku. W seminarium z akcentami bożonarodzeniowymi uczestniczyli bibliotekarze publiczni z powiatu białostockiego, przedstawiciele Książnicy Podlaskiej oraz Starostwa Powiatu Białostockiego, a także wójt gminy

 • Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego o p. bielskiego

  Ilustracja do artykułu image002.jpg
  2016-12-07 13:35:48

  Realizacja działań rekrutacyjnych do projektu "Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego o p. bielskiego