XXXVIII Sesja Rady Powiatu V Kadencji

Dodana: 6 marzec 2017 12:07

naglowek

Dnia 23 lutego 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 odbyła się XXXVIII Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji podczas której podjęto następujące uchwały Rady Powiatu Białostockiego:

 • w sprawie przyjęcia Planu Restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach na lata 2016 – 2023,
 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017,
 • w sprawie powierzenia gminie Czarna Białostocka zarządzania publiczną drogą powiatową,
 • w sprawie udzielenia gminie Zabłudów dotacji celowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego,
 • w sprawie udzielenia gminie Choroszcz dotacji celowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych,
 • w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania w Gminie Czarna Białostocka,
 • w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego,
 • w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków
  na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia
  i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 roku,
 • w sprawie zmiany „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim na lata 2011-2020”,
 • w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.

 

Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach na lata 2016 – 2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Czarna Białostocka zarządzania publiczną drogą powiatową.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie Zabłudów dotacji celowej
  na współfinansowanie zadania inwestycyjnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie Choroszcz dotacji celowej
  na współfinansowanie zadań inwestycyjnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego
  na realizację zadania w Gminie Czarna Białostocka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych
  do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków
  na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia,
  na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Białostockiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
  w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych
  w Powiecie Białostockim na lata 2011-2020”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.
 14. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
   i Kartograficznej w Białymstoku, zgromadzonych, udostępnianych i aktualizowanych materiałów istniejącego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 15. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 16. Interpelacje i zapytania Radnych.
 17. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.