XXXVII Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

Dodana: 26 styczeń 2017 13:09

naglowek

Dnia 19 stycznia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 odbyła się XXXVII Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji podczas której podjęto następujące uchwały Rady Powiatu Białostockiego:

 • w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2017 rok,
 • w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017 – 2027,
 • w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Białostockiego,
 • przyjmującą stanowisko – apel w sprawie funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Link do projektu budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2017 rok znajduje się poniżej: http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/MP_Budzet/budzetpowiatunarok2017/

Inwestycje, które nie zostały zaakceptowane przez większość Radnych Rady Powiatu Białostockiego z budżetu Powiatu Białostockiego na 2017 rok:

Nazwa Zadania

Środki zdjęte z budżetu powiatu w

2017 roku

Środki zarezerwowane w budżetach gmin w 2017 roku

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1440 B na odcinku ulicy Polnej w Gródku (Gm. Gródek)

500 000 zł

500 000 zł

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448B na odcinku Kuchmy – granica Gminy Michałowo Etap I (Gm. Michałowo)

500 000 zł

500 000 zł

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444B przejście przez miejscowość Sokole (Gm. Michałowo)   

350 000 zł

350 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1469B na odcinku o dł. ok. 1 km, od wsi Protasy w kierunku wsi Rafałówka (Gm. Zabłudów)

620 000 zł

620 000 zł

Dokumentacja projektowa na zadanie „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1437 B Słuczanka – Waliły Załuki – Sofipol na odcinku od km 0+000 do km 0+949” (Gm. Gródek)

20 000 zł

20 000 zł

Dokumentacja projektowa na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436 B Pieszczaniki – Radunin na odcinku od drogi krajowej Nr 65 do drogi powiatowej Nr 1437 B” (Gm. Gródek)

30 000 zł

30 000 zł

Dokumentacja projektowa na zadanie „Przebudowa z rozbudową odcinka drogi powiatowej Nr 1439 B Waliły – Stacja – Królowe Stojło” (Gm. Gródek)

25 000 zł

25 000 zł

Dokumentacja projektowa na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Biele – Złotniki” (Gm. Juchnowiec Kościelny)

15 000 zł

15 000 zł

Dokumentacja projektowa na zadanie „ Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1453 B na odcinku Łuplanka Stara – Łuplanka Nowa” (Gm. Michałowo)

30 000 zł

30 000 zł

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Łaziuki – Krosno (Gm. Tykocin)  

390 000 zł

400 000 zł

 

Ponadto w budżecie Powiatu Białostockiego zostało zmienione zadanie inwestycyjne na 2017 rok:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1489B na odcinku Żuki - Pasynki, kontynuacja robót  (Gm. Zabłudów)”  na zadanie  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1489 B na odcinku Pasynki – Zagruszany (Gm. Zabłudów)”.

 

Wprowadzone zostały nowe zadania inwestycyjne przy akceptacji większości Radnych Rady Powiatu Białostockiego do budżetu Powiatu Białostockiego na 2017 rok:

Nazwa Zadania

Plan wydatków budżetu powiatu w

2017 roku

Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1549 B Horodniany – Turczyn (Gm. Juchnowiec Kościelny)

20 000 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1492 B Hryniewicze – Olmonty (Gm. Juchnowiec Kościelny)

40 000 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1969 B na odcinku Targonie Wity – Zawady Kolonia (Gm. Zawady)

20 000 zł

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1538 B na odcinku Choroszcz – Kościuszki (Gm. Choroszcz)

350 000 zł

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1432 B w miejscowości Grabówka (Gm. Supraśl)

200 000 zł

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428 B w Dąbrówkach (odcinek ok. 600 mb.) – etap I (Gm. Wasilków)

100 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1484 B Niewodnica Nargilewska – Wojszki (Gm. Juchnowiec Kościelny, Gm. Zabłudów)

3 248 143 zł

 

Poniżej porządek obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji:

 1. Otwarcie obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2017 rok.
 4. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego na rok 2017.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Białostockiego.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego.
 7. Podjęcie uchwały przyjmującej stanowisko – apel sprawie funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017-2027.
 9. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.