XXXIX Sesja Rady Powiatu V Kadencji

Dodana: 5 kwiecień 2017 10:56

naglowek

Dnia 30 marca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 odbyła się XXXIX Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji podczas której podjęto następujące uchwały Rady Powiatu Białostockiego:

 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017,
 • w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego planowanego przebiegu dróg krajowych,
 • w sprawie powierzenia gminie Michałowo opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej drogi powiatowej,
 • w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego,
  na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Podczas XXXIX Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w związku
z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 20 marca 2017 roku została zaprzysiężona nowa Radna - Pani  Bożena Bieryło.

Poniżej porządek obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji:

 1. Otwarcie obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez Radną Powiatu Białostockiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego planowanego przebiegu dróg krajowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Michałowo opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej drogi powiatowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 8. Przyjęcie informacji o realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018” za rok 2016.
 9. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.