XXXIV Sesja Rady Powiatu Białostockiego

Dodana: 6 grudzień 2016 10:02

XXXIV Sesja Rady Powiatu Białostockiego

Dnia 24 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 odbyła się XXXIV Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji podczas, której podjęto następujące uchwały Rady Powiatu Białostockiego:

 • w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego,
 • w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego,
 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu białostockiego na lata 2016-2020,
 • zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO” w Supraślu,
 • w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Środowiska,
 • zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego,
 • zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego,
 • zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego,
 • w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publicznymi drogami powiatowymi,
 • w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową,
 •  w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową,
 • w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże zarządzania publiczną drogą powiatową,
 • zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże zarządzania publiczną drogą powiatową,
 • w sprawie powierzenia Gminie Łapy zarządzania publiczną drogą powiatową,
 • zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Zabłudów zarządzania publiczną drogą powiatową,  
 • w sprawie wyrażenia stanowiska o konieczności zwiększenia działań promujących Powiat,
 • zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego,
 • zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.

Wniosek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość dotyczący odwołania Starosty Powiatu Białostockiego został przełożony na następną Sesję.

Podczas XXXIV Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego z dnia 15 listopada 2016 r., został zaprzysiężony nowy Radny - Pan  Krzysztof Dudziński.

Poniżej porządek obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji:

 1. Otwarcie obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez Radnego Powiatu Białostockiego.
 4. Odwołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
 5. Powołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
 6. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu białostockiego na lata 2016-2020.
 9. Przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy  Finansowej Powiatu na lata 2017-2027.
 10. Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na lata 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO” w Supraślu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Środowiska.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową.
 18.  Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże zarządzania publiczną drogą powiatową.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże zarządzania publiczną drogą powiatową.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapy zarządzania publiczną drogą powiatową.
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Zabłudów zarządzania publiczną drogą powiatową.  
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o konieczności zwiększenia działań promujących Powiat.
 24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.
 25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.
 26.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego.
 27. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego.
 28. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
 29. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO” w Supraślu.
 30. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 31. Interpelacje i zapytania Radnych.
 32. Przyjęcie protokołów z obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 33. Sprawy różne.
 34. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Białostockiego.