XXXIII Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

Dodana: 21 listopad 2016 13:28

Sesja

 

Dnia 3 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 odbyła się XXXIII Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji podczas, której podjęto następujące uchwały Rady Powiatu Białostockiego:

 • w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego,
 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016,
 • w sprawie powierzenia Gminie Supraśl zarządzania publiczną drogą powiatową.

Rada Powiatu Białostockiego nie podjęła uchwały w sprawie przekazania zadania prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych oraz wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Michałowo. Jednakże zajęte zostało stanowisko wyrażające wolę przekazania nieruchomości wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 5.

Wniosek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość dotyczący odwołania Starosty Powiatu Białostockiego został przełożony na następną Sesję.

Poniżej porządek obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji:

 1. Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sytuacji na drodze powiatowej Wojszki-Stanisławowo przez Społeczny Komitet z Gminy Zabłudów i Juchnowiec Kościelny.
 4. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zadania prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych oraz wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Michałowo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.
 8. Przejęcie informacji Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania projektu budżetu na 2017 rok.
 9. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 oraz podsumowanie pracy szkół i placówek oświatowych.
 10. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego i Starosty Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Supraśl zarządzania publiczną drogą powiatową.
 12. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Przyjęcie protokołów z obrad XXIX i XXXII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.