XXXII Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

Dodana: 21 listopad 2016 12:38

Sesja Rady Powiatu

Dnia 13 października 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 odbyła się XXXII Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji podczas, której podjęto następujące uchwały Rady Powiatu Białostockiego:

 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016,
 • w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Powiatu Białostockiego,
 • w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do realizacji inwestycji w SP ZOZ w Łapach w latach 2017-2018,
 • zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego,
 • w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu,
 • w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu,
 • w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej Powiatu Białostockiego,
 • w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej Powiatu Białostockiego.

Wniosek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość dotyczący odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego został przełożony na następną Sesję.

Poniżej porządek obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji:

 1. Otwarcie obrad XXXII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.
 5. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2016 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Powiatu Białostockiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do realizacji inwestycji w SPZOZ w Łapach w latach 2017-2018.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej Powiatu Białostockiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej Powiatu Białostockiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Białostockiego.
 14. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 15. Interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Przyjęcie protokołów z obrad XXIX, XXX i XXXI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Powiatu Białostockiego.