XXVIII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym w formie wideo transmisji

Dodana: 13 maj 2020 08:17

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 21 maja 2020 roku o godz. 1400 odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym w formie wideo transmisji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 -2034.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu spłaty należności przysługujących Powiatowi Białostockiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia zadania bieżącego utrzymania chodników, miejsc postojowych i zieleńców w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Czarna Białostocka.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w 2019 roku.
 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa p.poż. na terenie Powiatu.
 9. Informacja o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego w zakresie weterynarii.
 10. Informacja o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego
  w roku 2019.
 11. Informacja z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego w roku 2019.
 12. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Przyjęcie protokołów z obrad XXIII sesji oraz XXV, XXVI, XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

 

Białystok, 12 maja 2020 r.