XXIX Sesja Rady Powiatu Białostockiego

Dodana: 13 wrzesień 2016 14:52

przemowa Starosty

Dnia 25 sierpnia 2016 roku odbyła się XXIX Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji podczas, której podjęto uchwały Rady Powiatu Białostockiego:

-  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016,

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016 – 2020,

- przyjmującej stanowisko-wystąpienie w sprawie przebiegu południowej obwodnicy Białegostoku,

- w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1518B Turośń Kościelna – Borowskie Gziki – Kowale – Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną Nr 106625B
w miejscowości Kowale”

- w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Łapach,

- w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Rejonem Łuckim na Ukrainie.

Na Sesji miał być rozpatrywany również wniosek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego. Jednakże na wniosek Przewodniczącego Klubu Radnych PiS, XXIX Sesja Rady Powiatu Białostockiego została przerwana do dnia 5 września 2016 roku. W dniu 5 września 2016 r. obrady XXIX Sesji Rady Powiatu Białostockiego zostały ponownie przerwane na wniosek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, Klubu Radnych „Niezależni” oraz Klubu Radnych „Nasze Podlasie”. Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poinformował o kontynuacji obrad w dniu 19 września 2016 roku o godz. 16:00.

Na sesji byli również obecni przedstawiciele lokalnych mediów. 

Poniżej porządek obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji:

 1.  Otwarcie obrad XXIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016 – 2020.
 6. Podjęcie uchwały przyjmującej stanowisko – wystąpienie w sprawie przebiegu południowej obwodnicy Białegostoku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1518B Turośń Kościelna – Borowskie Gziki – Kowale – Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną Nr 106625B w miejscowości Kowale”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Rejonem Łuckim
  na Ukrainie.
 10. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Przyjęcie protokołów z obrad XXVII i XXVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.