XVIII sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, budżet na 2016 roku uchwalony

Dodana: 5 lipiec 2016 10:19

przemowa przewodniczącej

W dniu 21 stycznia w Starostwie Powiatowym w Białymstoku odbyło się pierwsze w 2016 roku posiedzenie Rady Powiatu Białostockiego.

Najważniejszym punktem sesji Rady Powiatu Białostockiego było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2016, którą przedstawiła Pani Marta Szczuka –  Skarbnik Powiatu Białostockiego.

Dochody planowane w tegorocznym budżecie wynoszą 112 896 266 zł, zaś wydatki to 
121 207 852 zł, z czego wydatki bieżące wyniosą 95 544 094, zł, a wydatki majątkowe 
25 663 758 zł. Deficyt budżetu w wysokości 8 311 586 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego zaciągnięcia kredytu w kwocie 5 000 000 zł. oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 311 586 zł. 

Poprawka radnych klubu PiS dotycząca przeniesienia pieniędzy przeznaczonych na projekt architektoniczny nowej siedziby starostwa na dokumentację związaną z modernizacją bloku operacyjnego w szpitalu w Łapach nie zdobyła wymaganej większości głosów.

Na XVII Radzie Powiatu Białostockiego podjęto również uchwały:

-     w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2020;

-     w sprawie zmiany „Strategii Rozwoju Powiatu Białostockiego na lata 2011 – 2020”;

-     w sprawie powierzenia Gminie Wasilków zarządzania publiczną drogą powiatową;

-     w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże zarządzania publiczną droga powiatową;

-     w sprawie powierzenia Gminie Gródek zarządzania publiczną drogą powiatową;

-     w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2015.